^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

Trwają protesty przeciwko dalszej rozbudowie farmy wiatrowej IŁŻA II (woj. mazowieckie, powiat radomski). Lokalne stowarzyszenia i protestujący mieszkańcy wystosowali list otwarty do samorządowców aby Ci wreszcie dostrzegli problem zbyt bliskiej lokalizacji elektrowni od zabudowań mieszkalnych i obszarów cennych przyrodniczo (więcej na stronie www.ilza24.com).

 

 

 

 

Zakończyła się również kontrola NIK w gminie Iłża w sprawie lokalizacji elektrowni wiatrowych. Jak wynika z wystąpienia pokontrolnego NIK, Burmistrz Iłży przyjął darowizny od inwestorów wiatrakowych.

 

 

Wynika z powyższego, że większość wiatraków w gminie Iłża postawiono dzięki wydanym z naruszeniem obowiązującego prawa decyzjom o warunkach zabudowy . Gdyby Burmistrz Iłży postępował zgodnie z prawem, budowa wiatraków nie byłaby możliwa gdyż mieszkańcy skutecznie wnioskowali o wykreślenie obszarów pod EW z projektu studium. Dlatego prace nad planem miejscowym zostały wstrzymane a pozwalnia na budowę zostały wydane na podstawie wyżej opisanych WZ-tek .