^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

Dlaczego powinna być ustalona minimalna odległość turbin wiatrowych od obiektów chronionych

Zbiorowa odpowiedź na listy pisane do mnie po ukazaniu się dokumentu "Hałas wokół wiatraków - 7 grzechów głównych w raportach środowiskowych dotyczące oddziaływania akustycznego przemysłowych turbin wiatrowych, czyli dlaczego powinna być ustalona minimalna odległość turbin wiatrowych od obiektów chronionych".

Barbara Lebiedowska

Hałas wokół wiatraków

7 grzechów głównych w raportach środowiskowych dotyczące oddziaływania akustycznego 
przemysłowych turbin wiatrowych

czyli

dlaczego powinna być ustalona minimalna odległość turbin wiatrowych od obiektów chronionych


Szanowny Panie Prezydencie,
Szanowny Panie Premierze,
Szanowni Panowie Ministrowie: Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Gospodarki, Zdrowia,
Szanowny Panie Generalny Dyrektorze Ochrony Środowiska,
Szanowni Panowie Przewodniczący Komisji...

Czytaj więcej: Wiatraki - 7 grzechów głównych

Wystąpienie dr inż. Witolda Jaszczuka (Zarząd Główny LWzH) na konferencji "ELEKTROWNIE WIATROWE - FAKTY" (29-11-2012 r., Sala Kolumnowa Sejmu RP)

W swoim wystąpieniu przedstawiciel Ligi Walki z Hałasem zwrócił uwagę na fakt, że w polskim prawie ochrony środowiska brak jest unormowania zagrożeń harasowych dźwiękami o częstotliwościach mniejszych niż słyszalne, a więc poniżej 20 Hz.

Czytaj więcej: Wystąpienie dr inż. Witolda Jaszczuka (Zarząd Główny LWzH) 

Zielona Planeta czasopismo Polskiego Klubu Ekologicznego.

Artykuły na temat elektrowni wiatrowych dr. Henryka Wojciechowskiego z Politechniki Wrocławskiej.

 1. Elektrownie wiatrowe - Część I - efektywność ekonomiczna
  strona 6 - przeczytaj
 2. Elektrownie wiatrowe - Część II - przyjazność dla środowiska
  strona 6 - przeczytaj
 3. Elektrownie wiatrowe - Część III - przyjazność dla środowiska
  strona 11 - przeczytaj
 4. Elektrownie wiatrowe - Część IV - Konflikty społeczne związane z lokalizacją farm...

Czytaj więcej: Zielona Planeta o wiatrakach

Kancelaria Senatu RP pokazuje raport a w nim.

"W przypadku energetyki wiatrowej określono następujące nietypowe aspekty środowiskowe: zagospodarowanie terenu i wykorzystanie gruntów,

 • efekty wizualne i wpływ na krajobraz,
 • hałas,
 • wibracje,
 • wpływ na ptaki i zwierzęta morskie,
 • niszczenie naturalnych siedlisk,
 • powstawanie aerozoli,
 • problemy z widocznością,
 • odbijanie fal i cząstek,
 • zakłócenia komunikacji elektromagnetycznej,
 • podwodny hałas i wibracje,
 • wypadki. ..." str...

Czytaj więcej: Energetyka wiatrowa a społeczności lokalne - Kancelaria Senatu RP pokazuje raport

Dzięki uprzejmości Pana dr Henryka Wojciechowskiego z Politechniki Wrocławskiej udostępniamy najnowsze wyniki badań.

ELEKTROWNIE WIATROWE A ZDROWIE
Wyniki międzynarodowych badań (stan badań na koniec 2009 roku) czytaj

Opracowali:
prof. dr hab. n. med. Maria Podolak-Dawidziak, członek Komitetu Patofizjologii PAN
prof. dr hab. inż. Adam Janiak, członek Polskiej Akademii Nauk
dr inż. Mateusz Gorczyca,
dr inż. Andrzej Kozik,
mgr inż. Rafał Januszkiewicz,
mgr inż. Bartosz Tomeczko

Wrocław, luty 2010...

Czytaj więcej: ELEKTROWNIE WIATROWE A ZDROWIE 

Komentarz merytoryczny do opracowanego przez
Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu
Studium Przestrzennych Uwarunkowań Rozwoju Energetyki Wiatrowej w Województwie Dolnośląskim

CZYTAJ DOKUMENT

prof. dr hab. inż. Adam Janiak, członek PAN, wiceprzewod. Komitetu Informat. PAN
prof. dr hab. inż. Leszek Pływaczyk, Dyrektor Instytutu Kształtowania i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
prof. dr hab. n. med. Maria Podolak-Dawidziak, członek Komitetu Patofizjologii PAN...

Czytaj więcej: Komentarz merytoryczny naukowców