Skip to main content
Prawda o wiatrakach

StopWiatrakom.eu
OGÓLNOPOLSKI SERWIS PRZECIWNIKÓW ZBYT BLISKIEJ LOKALIZACJI WIATRAKÓW OD DOMÓW.

Prawda o wiatrakach

StopWiatrakom.eu
OGÓLNOPOLSKI SERWIS PRZECIWNIKÓW ZBYT BLISKIEJ LOKALIZACJI WIATRAKÓW OD DOMÓW.

Prawda o wiatrakach

StopWiatrakom.eu
OGÓLNOPOLSKI SERWIS PRZECIWNIKÓW ZBYT BLISKIEJ LOKALIZACJI WIATRAKÓW OD DOMÓW.

Opublikowano: 05 sierpień 2015
O ile etap postępowania administracyjnego nie wiąże się z ponoszeniem opłat za czynności urzędowe, o tyle w postępowaniu sądowo-administracyjnym (WSA i NSA) pobierane są już opłaty. Załączamy stosowne rozporządzenie w tej sprawie. W postępowaniach sądowo-administracyjnych w sprawach z zakresu procesu inwestycyjno-budowlanego przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi pobiera się następujące o...

Opublikowano: 03 sierpień 2015
PROCEDURA UCHWALANIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (wg. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) 1. Wszczęcie procedury uchwalania miejscowego planu (art. 14 UPZP) 1.1 (art. 14 ust. 5 UPZP) etap przygotowawczy (obowiązki wójta, burmistrza lub prezydenta miasta). Cel miejscowego planu jest ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie...

Opublikowano: 03 sierpień 2015
PROCEDURA UCHWALANIA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (wg. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) 1. Wszczęcie procedury uchwalania studium uwarunkowań (art. 9 ust. 1 UPZP) 1.1 (art. 9 ust. 1 UPZP) etap przygotowawczy (obowiązki wójta, burmistrza lub prezydenta miasta). Celem studium jest określenie polityki przestrzennej...

Opublikowano: 24 lipiec 2015
Duże znaczenie dla wszystkich osób biorących udział w postępowaniach sądowo-administracyjnych ma stały dostęp do orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wojewódzkich sądów administracyjnych. Baza dostępna jest przez każdą przeglądarkę internetową: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query Dostęp ten jest bezpłatny i umożliwia szybkie zapoznanie się z orzecznictwem sądowym. Należy pamię...

Opublikowano: 24 lipiec 2015
Ważne informacje dla uczestników postępowań: Dzwoniąc do Sądu: przedstaw się z imienia i nazwiska przygotuj wcześniej sygnaturę akt sprawy, o której chcesz zasięgnąć informacji, a która wygląda tak: „II SA/Sz 1052/14” pamiętaj, że wszystkie rozmowy w Sądach są nagrywane jeśli jesteś stroną postępowania, to Wydział Informacji Sądowej ma obowiązek udzielać informacji o sprawie, o terminach...