Skip to main content
Prawda o wiatrakach

StopWiatrakom.eu
OGÓLNOPOLSKI SERWIS PRZECIWNIKÓW ZBYT BLISKIEJ LOKALIZACJI WIATRAKÓW OD DOMÓW.

Prawda o wiatrakach

StopWiatrakom.eu
OGÓLNOPOLSKI SERWIS PRZECIWNIKÓW ZBYT BLISKIEJ LOKALIZACJI WIATRAKÓW OD DOMÓW.

Prawda o wiatrakach

StopWiatrakom.eu
OGÓLNOPOLSKI SERWIS PRZECIWNIKÓW ZBYT BLISKIEJ LOKALIZACJI WIATRAKÓW OD DOMÓW.

Opublikowano: 21 styczeń 2013

Jak bronić się przed sąsiedztwem wiatraków?

  • Procedury
  • Jak zostać stroną postępowania środowiskowego?
  • Kto jest stroną w przypadku zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania lub w przypadku uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?
  • Poszukiwanie informacji
  • WZORY PISM NIEZBĘDNE W POSTĘPOWANIU WIATRAKOWYM

Poradnik już dostępny! format pdf