Skip to main content
Prawda o wiatrakach

StopWiatrakom.eu
OGÓLNOPOLSKI SERWIS PRZECIWNIKÓW ZBYT BLISKIEJ LOKALIZACJI WIATRAKÓW OD DOMÓW.

Prawda o wiatrakach

StopWiatrakom.eu
OGÓLNOPOLSKI SERWIS PRZECIWNIKÓW ZBYT BLISKIEJ LOKALIZACJI WIATRAKÓW OD DOMÓW.

Prawda o wiatrakach

StopWiatrakom.eu
OGÓLNOPOLSKI SERWIS PRZECIWNIKÓW ZBYT BLISKIEJ LOKALIZACJI WIATRAKÓW OD DOMÓW.

Opublikowano: 17 maj 2011

Kancelaria Senatu RP pokazuje raport a w nim.

"W przypadku energetyki wiatrowej określono następujące nietypowe aspekty środowiskowe: zagospodarowanie terenu i wykorzystanie gruntów,

 • efekty wizualne i wpływ na krajobraz,
 • hałas,
 • wibracje,
 • wpływ na ptaki i zwierzęta morskie,
 • niszczenie naturalnych siedlisk,
 • powstawanie aerozoli,
 • problemy z widocznością,
 • odbijanie fal i cząstek,
 • zakłócenia komunikacji elektromagnetycznej,
 • podwodny hałas i wibracje,
 • wypadki. ..." str 13

". ..Poziom hałasu odczuwalnego w czasie snu może stopniowo budzić lub skutecznie obudzić śpiącego. Wystarczająco głośny lub długotrwały hałas spowoduje pełne przebudzenie, które może być wystarczająco długie aby je zapamiętać. Tak więc tylko przebudzenie trwające dłużej niż 20-30 sekund, jesteśmy w stanie sobie przypomnieć. Warto zaznaczyć, że badania dotyczące
wpływu hałasu turbin wiatrowych na sen, które opierają się tylko na  zapamiętywanych przebudzeniach mogą być niepełne...." str 16
"Bardzo intensywna ekspansja energetyki wiatrowej na lądzie, w Europie i w Ameryce Północnej, a w ostatnich latach w Chinach i Indii, napotkała zdecydowany opór części społeczności lokalnych, które nie zgadzają się na znaczne uciążliwości, na które są narażeni w związku z rozwojem tej gałęzi przemysłu w ich małych ojczyznach.

Zasadnicze zastrzeżenia dotyczą niszczenia krajobrazu, emisji bardzo uciążliwego hałasu i dźwięków o niskiej częstotliwości, w tym infradźwięków, efektów wizualnych tzw. migotania cieni, negatywnego wpływu na przyrodę. W wielu protestach mieszkańcy zwracają uwagę na brak dostatecznych konsultacji społecznych i często wyrażają opinie o podstawowych brakach procedur demokratycznych..." str. 28