^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

W najbliższy czwartek Sejm rozpoczyna ostatnie swoje posiedzenie przed wyznaczonymi na dzień 25 października 2015 r. wyborami. Jednak zanim zadzwoni ostatni dzwonek tej kadencji, to Sejm może jeszcze sporo zepsuć. Wystarczy spojrzeć na porządek obrad, który dostępny jest tutaj: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PorzadekObrad.xsp, by zobaczyć, że może być on zmieniony dosłownie w ostatniej chwili. W tzw. „poczekalni” jest aż 47 projektów i co wejdzie pod głosowanie, to się dopiero okaże.

Naszą uwagę zwróciły:

- pkt 21 „Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw”. Pisaliśmy o tym projekcie tutaj: http://www.stopwiatrakom.eu/aktualnosci/1581-monitor-sejmowy-nowelizacja-prawa-o-stowarzyszeniach.html i jego uchwalenie należy traktować, jako oczywiste szkodnictwo wymierzone w społeczeństwo, i to nawet uwzględniając te korzystne przepisy;

- pkt 38 „Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.” (druk sejmowy nr 3677). Z tekstem tej ustawy można zapoznać poniżej.

Nowelizacja ustawy środowiskowej przeszła przez rząd i sejm jak burza, w zasadzie bez większej dyskusji czy debaty. Pośpiech, z jakim uchwalano te przepisy i zakres zmian wskazuje, że znowu zrobiono coś, co tylko utrudni społeczeństwu udział w procesie inwestycyjno-budowlanym, pod pretekstem wdrażania prawa europejskiego. Szczególne znaczenie mają zmiany dotyczące zawartości karty informacyjnej przedsięwzięcia (art. 63), raportu oddziaływania na środowisko (art. 66) czy nowy wymóg kwalifikacji dla autorów raportów (art. 74a). Opiszemy je szczegółowo, jeżeli projekt zostanie uchwalony. Mamy nadzieję, że posłom koalicji zadrży ręka zanim zagłosują za tą ustawą. Z uwagi na duże znaczenie przepisów środowiskowych dla działalności strony społecznej, lepiej będzie jak tym projektem zajmie się już nowy parlament.

Redakcja