Skip to main content
Prawda o wiatrakach

StopWiatrakom.eu
OGÓLNOPOLSKI SERWIS PRZECIWNIKÓW ZBYT BLISKIEJ LOKALIZACJI WIATRAKÓW OD DOMÓW.

Prawda o wiatrakach

StopWiatrakom.eu
OGÓLNOPOLSKI SERWIS PRZECIWNIKÓW ZBYT BLISKIEJ LOKALIZACJI WIATRAKÓW OD DOMÓW.

Prawda o wiatrakach

StopWiatrakom.eu
OGÓLNOPOLSKI SERWIS PRZECIWNIKÓW ZBYT BLISKIEJ LOKALIZACJI WIATRAKÓW OD DOMÓW.

Opublikowano: 01 czerwiec 2014

 

W celu sprostania sprzecznym oczekiwaniom ze strony czytelników strony stopwiatrakom.eu i uniknięcia niepotrzebnych nieporozumień, publikujemy przyjęty i zaakceptowany przez członków naszego zespołu regulamin, jednoznacznie określający status tekstów nadsyłanych do redakcji.

1) Stopwiatrakom będzie publikować informacje dotyczące wszystkich aspektów związanych z lokowaniem turbin wiatrowych w Polsce i na świecie, w tym o protestach społecznych. Stoimy na stanowisku, że obecny stan prawny i rozpowszechnione praktyki władz publicznych w tej dziedzinie są przyczyną sytuacji głęboko krzywdzących indywidualne osoby i całe społeczności lokalne. Ekspansywna polityka inwestycyjna idzie w parze z całkowicie przedmiotowym traktowaniem ludzi przez instytucje państwowe i samorządowe, jak i też przez prywatny biznes. Jesteśmy solidarni z osobami, które najczęściej są zupełnie osamotnione i nie dysponują zasobami, by podjąć walkę o swoje żywotne interesy. Ta strona ma pomóc im odnaleźć się w tej rzeczywistości i podjąć działania w swojej sprawie.

2) Stopwiatrakom zamieszczało i będzie zamieszczać teksty i dokumenty analityczne oraz informacje prawne, pomocne ludziom, którzy zostali wbrew swojej woli zmuszeni do walki w obronie swojej własności oraz jakości życia. Na witrynie zamieszczane są także materiały, najczęściej nieznane polskiej opinii publicznej, które burzą obraz kreowany przez jednostronną propagandę, dotyczące rzekomych zalet przemysłowej energetyki wiatrowej w każdej formie, w jakiej ona występuje. Nie ograniczając się do krytyki stanu obecnego, proponujemy też rozwiązania, które eliminowałyby źródła obecnego konfliktu społecznego wokół tej formy energetyki.

3) Stopwiatrakom jest po części oficjalną witryną Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pozytywna Energia. Niemniej jednak jedynie teksty wyraźnie sygnowane przez władze tego stowarzyszenia reprezentują jego oficjalne stanowisko. Zachowując niezależność redakcyjną, utrzymujemy oczywiście jak najbardziej partnerskie relacje z jego władzami i członkami.

4) Z powyższego wynika konieczność zachowania jak najwyższej rzetelności i wiarygodności publikowanych przez nas treści. Publikujemy informacje, co do których mamy rozsądną pewność, że nie wprowadzają w błąd naszych czytelników. We współpracy z innymi kierujemy się zasadą działania w dobrej wierze i wzajemnego zaufania i oczekujemy tego samego od naszych partnerów. Musimy postępować ostrożnie, bo inaczej zawiedziemy czytelników.

5) Stopwiatrakom redagowana jest całkowicie społecznie przez kolektyw – grupę osób, które związane są od lat ze środowiskiem przeciwników energetyki wiatrowej. Od naszych partnerów oczekujemy przesyłania przemyślanych i jednoznacznych informacji, najlepiej w formie skanów dokumentów lub też zdjęć.

6) Kolektyw stopwiatrakom.eu nie dokonuje ingerencji w treść materiałów nadsyłanych, za wyjątkiem dokonywania skrótów nazbyt obszernych materiałów. Zastrzegamy sobie jednak możliwość odmowy zamieszczenia nadesłanych materiałów w sytuacji, gdy istnieje wątpliwość, co do ich wiarygodności czy prawdziwości. Również informacje o planowanych protestach, spotkaniach, wystąpieniach opublikowane zostaną dopiero wtedy, gdy ich organizatorzy podejmą ostateczną decyzję, co do ich formy i daty. Stopwiatrakom.eu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przebieg i powodzenie działań, o których informuje, a w szczególności za frekwencję i rezultaty akcji protestacyjnych.

7) Stopwiatrakom.eu nie prowadzi żadnej działalności politycznej i stanowczo się od niej odżegnuje. Nie opowiada się po stronie żadnej z funkcjonujących partii i nie będzie ich promować, choć nie wyklucza to współpracy z tymi, którzy gotowi są pomagać nam w osiąganiu zamierzonego celu.

Redakcja stopwiatrakom.eu