Skip to main content
Prawda o wiatrakach

StopWiatrakom.eu
OGÓLNOPOLSKI SERWIS PRZECIWNIKÓW ZBYT BLISKIEJ LOKALIZACJI WIATRAKÓW OD DOMÓW.

Prawda o wiatrakach

StopWiatrakom.eu
OGÓLNOPOLSKI SERWIS PRZECIWNIKÓW ZBYT BLISKIEJ LOKALIZACJI WIATRAKÓW OD DOMÓW.

Prawda o wiatrakach

StopWiatrakom.eu
OGÓLNOPOLSKI SERWIS PRZECIWNIKÓW ZBYT BLISKIEJ LOKALIZACJI WIATRAKÓW OD DOMÓW.

Opublikowano: 02 styczeń 2023

Trudno jest zrozumieć motywy jakimi kieruje się Sekretarz Generalny ONZ nieustannie strasząc wszystkich wokół rzekomą katastrofą klimatyczną. Trudno też jest wskazać podstawę prawną do tego, by akurat założona w 1945 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych miała zajmować się wyrafinowaną inżynierią społeczną wdrażaną pod hasłami „klimatycznej zagłady”. Karta Narodów Zjednoczonych, czyli akt założycielski ONZ słowem nie wspomina o takiego rodzaju aktywności czy też nawet problemie. [1] Dopiero ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) z 1992 r. powołała odrębną strukturę pod auspicjami ONZ do obsługi współpracy międzynarodowej w zakresie „zmian klimatu”. Odtąd prawa człowieka zeszły na dalszy plan. Trudno jest też wskazać jakie zjawiska na niebie i ziemi można by określić mianem „kryzysu”, „zagłady” czy też „katastrofy” z niezbędnym dodatkiem „klimatycznym”. Odnosimy za to wrażenie, że każde zjawisko pogodowe – w zależności od bieżącej potrzeby walki politycznej czy ideologicznej – może być wykorzystane, jako „niezbity dowód” na istnienie „kryzysu”, „zagłady” czy też „katastrofy” (niepotrzebne skreślić).

Nas drażni przede wszystkim nachalność z jaką António Guterres – czyli Sekretarz Generalny ONZ, uprawia od lat stręczycielstwo agendy klimatycznej oraz Agendy 2030, czyli agendy kontrolowanego i celowo spowalnianego rozwoju przez możnych tego świata. [2] Tak jak by nie było innych ważniejszych problemów na świecie, np. prześladowania chrześcijan czy powszechna cenzura w mediach społecznościowych.

1276.1 SusDevGoals

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

Ten złowrogi symbol powyżej zapowiada rządy rodem z sowieckiego kołchozu a co od lat zapowiada Klaus Schwab mówiąc: „Nie będziesz miał niczego i będziesz zadowolony”. To jest właśnie istota „zrównoważonego rozwoju” czy jak kto woli uwstecznienia rozwoju ludzkości, o którego wdrożenie tak intensywnie walczy Guterres.

Mimo kolejnych szczytów klimatycznych, niezwykle istotnych deklaracji międzynarodowych, setek tysięcy wybudowanych wiatraków i tysięcy paneli fotowoltaicznych światowa gospodarka i dobrobyt wciąż są napędzane ropą naftową, gazem i węglem, a udział energii z OZE jest wciąż marginalny. Pisaliśmy o tym m.in. w tekście pt. Triumfalny powrót „Króla Węgla” i co to oznacza dla „postępu ludzkości” w listopadzie 2021 r. [3] Nawet średnia temperatura na Ziemi nie chce rosnąć w sposób bardziej niż niezauważalny. Trudno bowiem uznać wzrost średniej temperatury o +0,13°C/na dekadę i to przez ostatnie ponad 40 lat za istotny pod jakimkolwiek względem. Wykres autorstwa Roy’a Spencera poniżej obejmuje satelitarne pomiary ziemskiej atmosfery z lat 1979-2022 i jest wystarczającym argumentem przeciwko pseudonaukowej propagandzie nie tylko o globalnym ociepleniu, ale potrzebie odchodzenia od paliw kopalnych.

1276.2 UAH LT 1979 thru November 2022 v6

Źródło: https://www.drroyspencer.com/

Przyjmując jednak założenie, że ludzie zachowują się przyczynowo – co nie jest równoznaczne z tym, że zachowują się racjonalnie i mądrze – to z tej perspektywy można i należy doszukiwać się przyczyn, dla których akurat Sekretarz Generalny ONZ - António Guterres niezmiennie i od lat gra rolę proroka klimatycznej zagłady ludzkości. By nie być gołosłownym poniżej próbka jego jednej z ostatnich wypowiedzi z dn. 19 grudnia 2022 r.: „Nadal idziemy w złym kierunku” – powiedział w poniedziałek. „Z trudem gonimy cel 1,5°C. Krajowe plany klimatyczne są żałośnie niewystarczające. A jednak nie wycofujemy się, walczymy”. [4]

1276.3 Guterres foto TT

Źródło: www.twitter.com

António Guterres zapowiedział też zwołanie na wrzesień 2023 r. kolejnego szczytu klimatycznego, na którym zostaną podjęte: „nowe, poważne działania na rzecz klimatu, które posuną sprawę do przodu”. Planowany „(…) szczyt będzie wyzwaniem dla przywódców rządów i przedsiębiorstw, aby zaproponowali „nowe, namacalne i wiarygodne działania na rzecz klimatu, aby przyspieszyć tempo zmian” i stawić czoła „egzystencjalnemu zagrożeniu” kryzysem klimatycznym.”. [4]

Narracja szefa ONZ o „kryzysie klimatycznym” wzmacniana pseudonaukowymi raportami IPCC powielana jest przez wszystkie światowe media i przywoływana, jako ważny „argument z autorytetu” w dyskusjach politycznych o odchodzeniu przez świat od użytkowania paliw kopalnych. To, że Sekretarz Generalny ONZ posługuje się narracją (mitem) a nie wiedzą naukową nie powinno nas już dziwić, gdyż celem autorów Agendy 2030 nie jest opis rzeczywistości w kategoriach prawda/fałsz, co może podlegać weryfikacji w większym lub mniejszym stopniu, ale realizacja scenariusza zmiany rzeczywistości zawartej w przedmiotowej Agendzie 2030. Innymi słowy rozmawiamy o specyficznej ideologii zielonego komunizmu narzucanej przy pomocy wyrafinowanej inżynierii społecznej przez szefa ONZ wraz z podobnymi mu akolitami Nowego Porządku a nie o jakiejkolwiek nauce. Mamy do czynienia z mitem o kryzysie klimatycznym w miejsce prawdy naukowej. Pytanie brzmi komu na tym zależy, że finansuje tego rodzaju aktywność genseka z ONZ.

W mackach ONZ

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na bardzo rozbudowaną strukturę organizacyjną ONZ, która zajmuje się już praktycznie każdym aspektem rzeczywistości. Opis tych agend i organizacji dostępny jest tutaj: https://www.un.org/en/about-us/un-system

Do najbardziej znanych organizacji działających pod auspicjami ONZ należą: Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), która dała się poznać w ostatnich dwóch latach, jako źródło chaosu informacyjnego i bezwolne narzędzie przemysłu farmaceutycznego wciskającego wszędzie swoje preparaty, ale też i UNESCO, Bank Światowy czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

Specjalną komórką działającą w ramach ONZ jest też Sekretariat Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z siedzibą w Bonn (https://unfccc.int/) będący jednym z organizatorów konwencji klimatycznych (COP).

Nie można też nie wspomnieć o IPCC, czyli Międzyrządowym Zespole ds. Zmian Klimatu, który działa przy Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) i Programu Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (UNEP). IPCC (https://www.ipcc.ch/) znany jest ze swoich niespełniających wymogów naukowości i wielokrotnie krytykowanych przez niezależnych ekspertów raportów oceniających „zmiany klimatu”, choć są one powszechnie wykorzystywane jako wiarygodne „źródło wiedzy”. Dlaczego tak nisko oceniamy raporty IPCC pisaliśmy też już wielokrotnie, m.in. w październiku 2018 r. w tekście pt. „W oparach klimatycznych absurdów. Uwagi na marginesie raportu IPCC” [5] czy w lipcu 2020 r. w tekście pt. „Wadliwe modele klimatyczne wypaczają rzeczywistą rolę dwutlenku węgla w atmosferze i są źródłem błędnych działań polityków”. [6] Warto jednak zapamiętać ważny element tych raportów. Otóż według IPCC dwutlenek węgla ma wielokrotnie większy wpływ na ziemski klimat niż … promieniowanie dochodzące z naszej jedynej gwiazdy, tj. Słońca. Reszta jest tylko prostą konsekwencją tego fałszywego założenia i deprecjacji faktu, że Ziemia krąży wokół Słońca i z niego czerpie swą żywotność. 

Nie bez powodu piszemy o niezwykle rozbudowanej strukturze Organizacji Narodów Zjednoczonych i jej licznych agendach, gdyż budowa światowego rządu a w konsekwencji osłabianie i erozja państw narodowych, odbywa się właśnie z wykorzystaniem struktur ONZ. Z bardzo podobnym procesem, choć na mniejszą skalę mamy do czynienia w Unii Europejskiej. Z jednej strony gotowe struktury władzy a z drugiej strony program ideologiczny obejmujący wszystkie aspekty funkcjonowania społeczeństw, czyli ideologia zrównoważonego rozwoju vel zielonego komunizmu.

Dlatego też ze zgrozą w sercu czytamy doniesienia medialne o kolejnych pomysłach na wzmocnienie roli struktur międzynarodowych w procesach zarządzania kolejnymi aspektami życia społecznego. Konferencje klimatyczne typu COP służą uzgodnieniu kolejnych narzędzi do uwstecznienia ludzkości w rozwoju i radykalnego ograniczenia dostępności do energii elektrycznej, indywidualnego transportu czy też zdrowego jedzenia w postaci białka zwierzęcego. Kto nie wierzy w to, co piszemy niech sam przeczyta chociażby konkluzje z ostatniego COP27 w Egipcie dostępne tutaj: https://unfccc.int/documents/624444 i spróbuje wytłumaczyć sobie jakie będą konsekwencje dalszego ograniczania zużycia paliw kopalnych, co jest wprost zapisane w konkluzjach COP27 dotyczących energetyki (pkt 8-10). „8. Należy podkreślić pilną potrzebę natychmiastowej, głębokiej, szybkiej i trwałej redukcji globalnych emisji gazów cieplarnianych przez wszystkie Strony i w każdym możliwym sektorze, włączając w to zwiększenie udziału niskoemisyjnej i odnawialnej energetyki, partnerstw na rzecz sprawiedliwej transformacji energetycznej i inne wspólne działania”. O samym COP27 będziemy jeszcze pisać, gdyż warto przybliżyć m.in. stanowisko polskiego rządu wobec tak sformułowanych planów likwidacji cywilizacji przemysłowej przez globalistów.

1276.4 COP27 logo

Źródło: https://www.un.org/en/climatechange

Niech za podsumowanie tekstu posłuży kolejny cytat Sekretarza Generalnego ONZ - António Guterres’a, który mówi, że: „Podwojenie wydobycia paliw kopalnych to podwójny kłopot(Doubling down on fossil fuels is double trouble). [7] Jest dokładnie odwrotnie. Paliwa kopalne to jest jedyna droga wyjścia z pułapki uwstecznienia rozwoju jaką zastawia m.in. Organizacja Narodów Zjednoczonych promująca wiatraki.

„Wielkie nazwiska uprawdopodobniają największe idiotyzmy, gdyż tłum ma naiwną pewność, że wielcy ludzie bredzić nie mogą” – Zbigniew Herbert

Redakcja stopwiatrakom.eu

Przypisy:

(1) Tekst Karty Narodów Zjednoczonych dostępny jest w języku angielskim tutaj: https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text

(2) O istocie neo-marksistowskiej ideologii „zrównoważonego rozwoju” pisaliśmy na naszych łamach wielokrotnie. Wciąż aktualny pozostaje tekst p. Agnieszki Stelmach z listopada 2016 r. http://stopwiatrakom.eu/aktualnosci/2060-agnieszka-stelmach-o-ideologii-zr%C3%B3wnowa%C5%BConego-rozwoju.html oraz nasza publikacja ze stycznia 2018 r. http://stopwiatrakom.eu/w-skrocie/2419-sekretarz-generalny-onz-o-zagro%C5%BCeniach-w-2018-r.html

(3) http://stopwiatrakom.eu/aktualnosci/2999-triumfalny-powr%C3%B3t-%E2%80%9Ekr%C3%B3la-w%C4%99gla%E2%80%9D-i-co-to-oznacza-dla-%E2%80%9Epost%C4%99pu-ludzko%C5%9Bci%E2%80%9D.html – publ. z dn. 08.11.2021 r.

(4) https://www.theguardian.com/environment/2022/dec/19/climate-goal-15c-gasping-breath-un-head-antonio-guterres  - publ. z dn. 19.12.2022 r.

(5) http://stopwiatrakom.eu/aktualnosci/2613-w-oparach-klimatycznych-absurd%C3%B3w-uwagi-ma-marginesie-raportu-ipcc.html – publ. z dn. 19.10.2018 r.

(6) http://stopwiatrakom.eu/aktualnosci/2903-wadliwe-modele-klimatyczne-wypaczaj%C4%85-rzeczywist%C4%85-rol%C4%99-dwutlenku-w%C4%99gla-w-atmosferze-i-s%C4%85-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82em-b%C5%82%C4%99dnych-dzia%C5%82a%C5%84-polityk%C3%B3w.html – publ. z dn. 15.07.2020 r.

(7) Przemówienie Antonio Guterresa na zakończenie Konferencji COP27 dostępne jest tutaj: https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2022-11-19/statement-the-secretary-general-the-conclusion-of-cop27%C2%A0-sharm-el-sheikh%C2%A0%C2%A0 – publ. 19.11.2022 r.


Wszechobecna propaganda klimatyczna w mediach głównego nurtu oparta jest o kilka mitów, które są nieustannie promowane wbrew oczywistym faktom i elementarnej wiedzy naukowej, zwłaszcza mit o szkodliwości dwutlenku węgla i jego szczególnej roli gazu cieplarnianego. Poglądy przeciwne i poddające w wątpliwość „ustaloną naukę o klimacie” są zaciekle eliminowane z obiegu publicznego, wszystko po to, by nie dopuścić do powstania nawet najmniejszych wątpliwości wśród polityków, dziennikarzy i wyborców, a już szczególnie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. W ten sposób bełkot klimatyczny rozlewa się po infosferze publicznej i uniemożliwia rzetelną debatę o przyczynach, skutkach i kosztach „walki z klimatem”. Skala manipulacji i dezinformacji jest na tyle duża, że konieczne jest posługiwanie się zupełnie innymi pojęciami umożliwiającymi prawidłowe nazwanie rzeczywistości bez jej przeinaczania. Prawda sama się nie obroni i wymaga codziennej pracy a zwłaszcza posługiwania się innym językiem niż klimatyczni histerycy i naciągacze. Dlatego misją naszego portalu jest obrona prawdy naukowej i polskich interesów politycznych oraz gospodarczych w czasach inwazji post-prawd, kłamstw i przeinaczeń.

Wszystkim naszym darczyńcom serdecznie dziękujemy. Portal utrzymuje się wyłącznie z prywatnych datków i nie korzystamy z żadnych publicznych pieniędzy. Takie finansowanie gwarantuje nam pełną niezależność a Czytelnikom publikacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej. Prosimy o wpłaty na konto w PKO BP SA: 53 1020 2791 0000 7102 0316 5867

Tytuł wpłaty: "Darowizna na stopwiatrakom.eu"

Dziękujemy Państwu za życzliwe wsparcie!