^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

W najbliższym czasie Komisja Europejska opublikuje projekty własnych przepisów dotyczących organizacji Unii Energetycznej oraz projekt decyzji w sprawie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w latach 2020-2030. Decyzja ta będzie obejmowała nie tylko energetykę, ale i sektory rolnictwa, transportu i budownictwa. O nowych rozwiązaniach legislacyjnych będzie rozmawiał z ministrem Szyszko europejski komisarz ds. klimatu i energii Miguel A. Canete, który przyjedzie w tym celu do Warszawy. Wizyta komisarza jest zapewne próbą zbadania jak dalece zmieniło się stanowisko polskiego rządu względem polityki klimatyczno-energetycznej UE i czy Komisja może spodziewać się obstrukcji względem swoich propozycji nowych regulacji. Na konferencji COP 21 w Paryżu Polska delegacja pokazała bowiem, że ma własne zdanie i propozycje co do tego, w jaki sposób należy dbać o zrównoważony rozwój.

Minister Środowiska będzie natomiast próbował namówić Komisję do uwzględnienia pochłaniania CO2 przez lasy i glebę w ramach rozliczeń obowiązków poszczególnych krajów do redukcji gazów cieplarnianych. Bardzo szczegółowo mówił o tym profesor Szyszko podczas posiedzenia sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej w dn. 22 grudnia 2015 r. Warto dokładnie zapoznać się z protokołem z tego posiedzenia, bo stanowisko rządu zostało tam przedstawione bardzo dokładnie, łącznie z omówieniem różnic pomiędzy Konwencją Klimatyczną ONZ a polityką klimatyczno-energetyczną UE.

Opracowanie: Redakcja

Źródło:

http://www.cire.pl/item,123183,1,0,0,0,0,0,ke-potwierdza-przyszlotygodniowa-wizyte-komisarza-ds-energii-w-polsce.html