^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

Niedawno Komisja Krajowa NSZZ Solidarność zorganizowała konferencję poświęconą unijnej polityce klimatycznej i jej konsekwencjom dla polskiej gospodarki.

- Nie możemy siedzieć spokojnie i przyjmować do wiadomości decyzji, które są szkodliwe dla nas - ocenia Janusz Olszowski, prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej, odnosząc się do restrykcyjnej polityki klimatycznej UE.

Zwrócono uwagę, że oficjalnie Unia Europejska domaga się dekarbonizacji gospodarki, a jednocześnie cała gospodarka unijna importuje znaczące ilości węgla energetycznego spoza Europy. W 2014 r. było to ok. 215 mln ton. W efekcie unijna polityka klimatyczna powoduje likwidację miejsc pracy w polskim górnictwie, a wspiera tworzenie miejsc pracy poza Europą.

Źródło: http://gornictwo.wnp.pl/gornictwo-przeciwstawmy-sie-polityce-dekarbonizacji,251932_1_0_0.html,251932_1_0_0.html