^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

Proponowane rozwiązania w nowelizacji ustawy o OZE w całości przeczą roli motoru napędowego rozwoju gospodarczego kraju, jaką powinno odgrywać MG, bo obrany kierunek i ciągły brak jasnych przepisów dla prosumentów przynosi tylko i wyłącznie odwroty skutek. Tak na marginesie jestem ciekawy, ile polska gospodarka straciła na blokowaniu od 3 lat rozwoju mikrogeneracji w Polsce. Śmiem przypuszczać, że jest to już suma przewyższająca kwotę, jaką może uda się zaoszczędzić poprzez wprowadzenie systemu aukcyjnego – pisze Patryk Rakowski na portalu gramwzielone.pl

http://gramwzielone.pl/trendy/16440/projekt-nowelizacji-ustawy-o-oze-niezgodny-z-unijna-dyrektywa