^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

(Maj 2015) Rodzina Dotson wystąpiła z powództwem przeciwko koncernowi EDP Renewables za nielegalne zniszczenie ich domu i jego zawartości. Amerykański oddział EDP od kilku lat wykupywał lub dzierżawił działki i domy w sąsiedztwie domu Dotsonów. Dotsonowie byli jedynymi, którzy odmówili propozycji EDP ze względu na sentymentalną i historyczną wartość ich domu. Dotsonowie twierdzą, że EDP podjęło kampanię nękania ich w celu zmuszenia ich do sprzedaży. Ostatnim krokiem było zniszczenie domu i jego zawartości przy użyciu buldożerów pod nieobecność właścicieli w styczniu 2015 r.

Źródło: http://www.windaction.org/posts/42668-dotson-v-edp-renewables-north-america-rising-tree-wind-farm-et-al#.VVY3C_Bpk2g ; tamże dostępny pozew z kancelarii prawnej Manly, Stewart i Finaldi.