Skip to main content
Prawda o wiatrakach

StopWiatrakom.eu
OGÓLNOPOLSKI SERWIS PRZECIWNIKÓW ZBYT BLISKIEJ LOKALIZACJI WIATRAKÓW OD DOMÓW.

Prawda o wiatrakach

StopWiatrakom.eu
OGÓLNOPOLSKI SERWIS PRZECIWNIKÓW ZBYT BLISKIEJ LOKALIZACJI WIATRAKÓW OD DOMÓW.

Prawda o wiatrakach

StopWiatrakom.eu
OGÓLNOPOLSKI SERWIS PRZECIWNIKÓW ZBYT BLISKIEJ LOKALIZACJI WIATRAKÓW OD DOMÓW.

Opublikowano: 14 wrzesień 2015
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 19 lipca 2012 r., sygn. akt II SA/Lu 354/12, podtrzymany następnie przez Naczelny Sąd Administracyjny, prezentuje przyjętą przez sądy wykładnię przepisu art. 66 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 3 października 2008 r. w zakresie wariantowania przedsięwzięcia. Warto zapamiętać, opracowanie raportu z naruszeniem powyższego przepisu uznaje się...

Opublikowano: 15 marzec 2014
ETS wydał istotne orzeczenie dot. obszarów Natura 2000 i turbin wiatrowych. W najbliższym czasie zamieścimy komentarz. Dokument dostępny jest w zakładce Biblioteka / nazwa pliku: ETS 2011 orzeczenie dot. Natura 2000 i turbin wiatrowych. Pobierz dokument Sprawa C‑2/10 Azienda Agro-Zootecnica Franchini Sarl i Eolica di Altamura Srl przeciwko Regione Puglia Zamieszczony na naszej stronie wyrok...