^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 19 lipca 2012 r., sygn. akt II SA/Lu 354/12, podtrzymany następnie przez Naczelny Sąd Administracyjny, prezentuje przyjętą przez sądy wykładnię przepisu art. 66 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 3 października 2008 r. w zakresie wariantowania przedsięwzięcia. Warto zapamiętać, opracowanie raportu z naruszeniem powyższego przepisu uznaje się za tego rodzaju wadę postępowania dowodowego, która nie może być uzupełniania i zawsze stanowi...

Czytaj więcej: NSA o wariantowaniu przedsięwzięcia w raporcie ooś

ETS wydał istotne orzeczenie dot. obszarów Natura 2000 i turbin wiatrowych. W najbliższym czasie zamieścimy komentarz.

Dokument dostępny jest w zakładce Biblioteka / nazwa pliku: ETS 2011 orzeczenie dot. Natura 2000 i turbin wiatrowych.

Pobierz dokument

Sprawa C‑2/10 Azienda Agro-Zootecnica Franchini Sarl i Eolica di Altamura Srl przeciwko Regione Puglia

Zamieszczony na naszej stronie wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 21.07.2011 r. jest bardzo znaczący dla wszelkich spraw...

Czytaj więcej: Europejski Trybunał Sprawiedliwości / orzeczenie dot. Natura 2000 i turbin wiatrowych (2011)