^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

lebiedowska infografikaW dniu 16 grudnia 2016 r. w miejscowości Gram (południowa Dania) miał miejsce wykład na temat: Hałas niskoczęstotliwościowy a zdrowie (Low Frequency Noise and Health). Był to wykład uznanej w świecie portugalskiej badaczki prof. Mariany Alves-Pereira, która od wielu lat zaangażowana jest w badania nad wpływem infradźwięków i hałasu niskoczęstotliwościowego (ILFN) na organizm człowieka w środowisku pracy oraz w środowisku zamieszkania.

Wykład ten polecam wszystkim zainteresowanym, w szczególności pracownikom Zakładu Zagrożeń Fizycznych Instytutu Medycyny Pracy im. prof.J.Nofera w Łodzi (ZZF IMP). Szczególnie polecam go kierownictwu tego zakładu, które w dniu 23.06.2016 r. podczas lobbystycznej konferencji "Energetyka wiatrowa a zdrowie człowieka" nie potrafiło udzielić poprawnej, uczciwej, godnej rzetelnego badacza odpowiedzi na zadane przez uczestnika konferencji pytania.

Przypominam, że pytania i udzielone odpowiedzi dotyczyły, między innymi, stosowania skali A (dB/A), przy ocenie hałasu pochodzącego od turbin wiatrowych oraz emisji przez turbiny wiatrowe infradźwięków i hałasu niskoczęstotliwościowego.

Dla przypomnienia problemu, proponuję powrócić do dokumentu:

Analiza publicznej wypowiedzi p.dr hab. Małgorzaty Pawlaczyk – Łuszczyńskiej, profesora Instytutu Medycyny Pracy im. J.Nofera w Łodzi podczas Konferencji „Energetyka wiatrowa a zdrowie człowieka” w dniu 23.06.2016, w świetle prowadzonych przez Nią wcześniejszych badań.

Wykład prof. Mariany Alves-Pereira całkowicie przeczy teoriom wygłoszonym na warszawskiej konferencji, przez przedstawicielkę ZZF IMP w Łodzi.

https://youtu.be/l5BV8QSR2Ic

Z badań zespołu portugalskich naukowców, prowadzonych od lat 80-tych ubiegłego wieku, zarówno w środowisku pracy jak i w środowisku zamieszkania, wynika że przebywanie w pobliżu turbin wiatrowych, a więc w środowisku zdominowanym przez hałas niskoczęstotliwościowy, jest niezwykle niebezpieczne. Infradźwięki i hałas niskich częstotliwości prowadzi nieuchronnie do wielu niebezpiecznych schorzeń, między innymi: neurologicznych, kardiologicznych, układu oddechowego i.t.d.

Zachęcam więc do wysłuchania wykładu. W prawym dolnym rogu ekranu znajduje się ikonka uruchamiająca napisy w języku angielskim, co bardzo ułatwia jego zrozumienie. Wykład zaprezentowano w bardzo przystępnej formie.

Wiedzieliśmy już wcześniej, jak bardzo niebezpieczne jest zamieszkiwanie w pobliżu farm wiatrowych, ale ten wykład przybliża nam wiedzę na temat zmian patologicznych jakie powstają w organizmie człowieka (także i zwierząt) w wyniku ekspozycji na hałas infradźwiękowy oraz niskoczęstotliwościowy.

Badania Portugalczyków, to wieloletnie badania kliniczne, a nie zmanipulowane badania ankietowe...

LWzH do IMP na sw.eu

LWzH do IMP na blogu

Barbara Lebiedowska