^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

lebiedowska infografikaWspominałam już wcześniej w dokumencie p.t. „Analiza publicznej wypowiedzi p.dr hab. Małgorzaty Pawlaczyk – Łuszczyńskiej, profesora Instytutu Medycyny Pracy im. J.Nofera w Łodzi podczas Konferencji "Energetyka wiatrowa a zdrowie człowieka" w dniu 23.06.2016, w świetle prowadzonych przez Nią wcześniejszych badań ” (str. 2) http://kdepot.eu/lib/81478700098 o tym, że nie przepadam za wszelkimi badaniami ankietowymi, bo można nimi zbyt łatwo manipulować.

Na manipulację w przedstawianiu i interpretowaniu wyników badań prowadzonych w Instytucie Medycyny Pracy (IMP) w ramach dwóch grantów (sponsorowanych przez podatnika), badań dotyczących subiektywnego odbioru turbin wiatrowych przez ich sąsiadów (też podatników) przy jednoczesnym pomiarze hałasu w skali A zwróciła uwagę Liga Walki z Hałasem (LWzH) w swoim piśmie z dn.01.12.2016r, skierowanym do dyrektora Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, wskazując jednocześnie na ogromną skalę tych manipulacji.

Pismo LWzH opublikowane zostało również na stronie stopwiatrakom.eu.

https://drive.google.com/file/d/0B9weNK9YaZh4dDV6eTM0WGZzT1JnSTZrVEc3dlVpZUpHZmVF/view?usp=sharing

Pismo LWzH opublikowane zostało również na stronie stopwiatrakom.eu.

http://stopwiatrakom.eu/aktualnosci/2074-liga-walki-z-ha%C5%82asem-apeluje-do-dyrektora-instytutu-medycyny-pracy-w-%C5%82odzi-o-odpowied%C5%BA-w-sprawie-metodyki-bada%C5%84-nad-ha%C5%82asem-pochodz%C4%85cym-od-elektrowni-wiatrowych.html

Zarówno LWzH, portal stopwiatrakom.eu, Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Łodzi, Rodzina pp.M.i J. Bilskich oraz ja osobiście a także społeczeństwo, oczekujemy na ustosunkowanie się dyrekcji Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi do treści zawartych w pismach kierowanych do tej instytucji, w tym do:

  • Dokumentu zatytułowanego: „Analiza publicznej wypowiedzi p.dr hab. Małgorzaty Pawlaczyk – Łuszczyńskiej, profesora Instytutu Medycyny Pracy im. J.Nofera w Łodzi podczas Konferencji "Energetyka wiatrowa a zdrowie człowieka" w dniu 23.06.2016, w świetle prowadzonych przez Nią wcześniejszych badań ”

http://stopwiatrakom.eu/aktualnosci/2045-lebiedowscy-analizuj%C4%85-publiczne-wypowiedzi-eksperta-bran%C5%BCy-wiatrowej-po%C5%9Bwi%C4%99cone-wp%C5%82ywowi-energetyki-wiatrowej-na-zdrowie-cz%C5%82owieka.html

  • Pisma p. M.Bilskiego z dnia 16.11.2016r,

http://stopwiatrakom.eu/aktualnosci/2057-list-pana-mariusza-bilskiego-do-dyrekcji-instytutu-medycyny-pracy-w-%C5%82odzi-w-sprawie-ha%C5%82asu-od-elektrowni-wiatrowych.html

  • Pisma Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Łodzi z dn.28.11.2016r

http://stopwiatrakom.eu/aktualnosci/2066-kolejny-list-do-redakcji-stopwiatrakom-eu-w-sprawie-instytutu-medycyny-pracy.html

Liczymy również, że dyrekcja IMP zapozna się z listem skierowanym do redakcji portalu stopwiatrakom.eu przez Panią Bilską w dniu 11.11.2016r, jako lekturą uzupełniającą.

http://stopwiatrakom.eu/aktualnosci/2052-list-do-redakcji-stopwiatrakom-eu-w-sprawie-ha%C5%82asu-od-elektrowni-wiatrowych.html

Z wielką niecierpliwością oczekujemy teraz na stanowisko IMP w tej sprawie oraz na wyjaśnienia poruszanych problemów, nie „na odczepne” ale w sposób profesjonalny oraz rzetelny i sumienny.

Poniżej, dla przypomnienia, opis znaczenia słów: profesjonalny, sumienny i rzetelny, zaczerpnięty ze Słownika Języka Polskiego PWN http://sjp.pwn.pl/

sumienny

1. «skrupulatnie wywiązujący się z podjętych obowiązków»

2. «wykonywany dokładnie, rzetelnie».

rzetelny

1. «wypełniający należycie swe obowiązki»

2. «taki, jaki powinien być, odpowiadający wymaganiom»

3. «zgodny z prawdą, wiarygodny». profesjonalny

1. «będący specjalistą w jakiejś dziedzinie»

2. «uprawiany jako zawód»

3. «będący na wysokim poziomie w danej dziedzinie»

4. «spełniający wymagania profesjonalistów».

Barbara Lebiedowska