^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

portal waznePolskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) opublikowały dane o produkcji i zużyciu energii elektrycznej w Polsce za miesiąc kwiecień 2020 r. Z danych tych widać, jak głęboka jest skala zapaści gospodarczej zafundowanej nam przez epidemię wirusa COVID-19 oraz co istotne, jak epidemia przykryła spowolnienie gospodarcze, które w Polsce trwa już od września 2018 r. [1] Już 2019 r. był okresem spadku krajowego zużycia energii elektrycznej, kiedy rok do roku zużycie spadło o 0,9%.

Jeszcze ciekawsze są dane PSE za pierwsze cztery miesiące 2020 r. W samym miesiącu kwietniu 2020 r. produkcja energii elektrycznej wyniosła 11.088 GWh i była o -11,55% niższa od wyniku z kwietnia 2019 r. Narastająco w okresie styczeń – kwiecień 2020 r. produkcja energii elektrycznej w Polsce spadła o -6,14% w stosunku do analogicznego okresu w 2019 r. [2]

1158.1 Tabela nr 1

Źródło danych: PSE S.A.

 Załamanie gospodarcze dobrze widać po zmniejszeniu się produkcji energii elektrycznej w okresie od stycznia do kwietnia 2020 r., a które wyniosło aż -23,32%.

1158.2 Wykres nr 1

rys. Opracowanie własne na podstawie danych PSE SA

Skalę zapaści gospodarki potwierdza też wskaźnik krajowego zużycia energii elektrycznej w kwietniu 2020 r., który w porównaniu do miesiąca kwietnia 2019 r. spadł o 9,76% do poziomu 12.116 GWh. Natomiast spadek zużycia energii elektrycznej w Polsce miesiąc (kwiecień br.) do miesiąca (marzec br.) wyniósł aż o -16,48%, a od stycznia br. o -20,27%. Mówiąc bardziej obrazowo zużycie energii w okresie pierwszych czterech miesięcy tego roku spadło aż o 1/5.

1158.2 Wykres nr 2

rys. Opracowanie własne na podstawie danych PSE SA

Dane za maj br. pokażą czy reanimacja gospodarki przez rząd pomogła czy też weszliśmy na ścieżkę załamania się gospodarczego, jakiego w okresie ostatnich 30 lat nie było.

W tym kontekście widać, jak ważną sprawą jest dostęp gospodarki do tanich i efektywnych źródeł energii, czyli tych opartych o paliwa kopalne. Łatwo też zrozumieć decyzję Chin o szybkiej budowie nowych elektrowni węglowych, które będą motorem napędowym rozwoju gospodarczego przez najbliższe lata. [3] Tymczasem Unia Europejska podąża w całkiem odmiennym kierunku i działań prorozwojowych upatruje w programie „Zielony Ład”, który opiera się na pomyśle powszechnej dekarbonizacji wszystkich gałęzi gospodarki. Z publicznych wypowiedzi eurobiurokratów i związanych z nimi mediów wynika już jasno, że jakakolwiek pomoc ze strony Unii czy też państw członkowskich będzie weryfikowana i uzależniana od wymogów realizacji planu całkowitej rezygnacji z paliw kopalnych (węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego). [4]

Oczywistym efektem tak postawionych warunków dla odbudowy gospodarki będzie pogłębienie kryzysu gospodarczego, tak w Polsce, jak i w pozostałych państwach członkowskich Unii Europejskiej. W obecnej chwili będziemy domagać się całkowitego porzucenia przez polski rząd unijnej polityki klimatyczno-energetycznej oraz wyjścia z Porozumienia paryskiego z 2015 r. To jest absolutne minimum, które pozwoli polskiej gospodarce złapać oddech a energetyce rozpocząć odbudowę mocy wytwórczych w oparciu o paliwa kopalne. Jeśli jednak rząd Morawieckiego postawi na realizację unijnego „Zielonego Bałaganu”, czyli budowę wiatraków wszędzie gdzie tylko się da czy też rozbudowę mocy w fotowoltaice, to kryzys gospodarczy zagości w Polsce na stałe i zagrozi stabilności państwa. Już dzisiaj polska gospodarka uzależniona jest od importu energii elektrycznej, co podważa niezależność państwa i jest żywym dowodem słabości rządzących.

Redakcja stopwiatrakom.eu

Źródło:

[1] O spowolnieniu w Polsce pisaliśmy już w styczniu 2019 r. wskazując na bardzo słabą kondycję polskiej gospodarki: http://stopwiatrakom.eu/aktualnosci/2677-s%C5%82aby-stan-polskiej-gospodarki-mo%C5%BCe-przyspieszy%C4%87-upadek-rz%C4%85du-morawieckiego.html – publ. z dn. 12.01.2019 r.

[2] https://www.pse.pl/dane-systemowe/funkcjonowanie-kse/raporty-miesieczne-z-funkcjonowania-kse/raporty-miesieczne - dostęp w dn. 11.05.2020 r.

[3] O chińskich planach budowy nowych elektrowni węglowych pisaliśmy tutaj:  http://stopwiatrakom.eu/wiadomo%C5%9Bci-zagraniczne/2887-europa-pogr%C4%85%C5%BCa-si%C4%99-w-zielonym-ob%C5%82%C4%99dzie-a-chiny-inwestuj%C4%85-w-energetyk%C4%99-w%C4%99-glow%C4%85.html – publ. z dn. 03.05.2020 r.

[4] Pisaliśmy o pomyśle przymusowego „zazieleniania” gospodarki tutaj: http://stopwiatrakom.eu/aktualnosci/2882-odbudowa-gospodarki-po-kryzysie-wywo%C5%82anym-pandemi%C4%85-b%C4%99dzie-utrudniona-przez-unijn%C4%85-polityk%C4%99-klimatyczn%C4%85.html – publ. z dn. 14.04.2020 r.