^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

portal wiadomosci z rzadu 1Elektrownie wiatrowe nie są jedynym źródłem udręki mieszkańców obszarów wiejskich. Inwestorzy, ramię w ramię z lokalną władzą starają się też budować fermy kur, trzody chlewnej norki amerykańskiej czy też biogazownie. I nie chodzi tu bynajmniej o przydomowy chów zwierząt, a o produkcję na skalę przemysłową.

Do naszej redakcji docierają prośby od lokalnych działaczy społecznych o pomoc w sprawach związanych z innego typu inwestycjami niż tylko elektrownie wiatrowe. Na czoło problemów wysuwają się teraz plany budowy biogazowni oraz przemysłowych kurników. Nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem, że postawienie każdej z w/w inwestycji jest stosunkowo łatwe, gdyż tak jak w przypadku elektrowni wiatrowych obowiązujące prawo jest „ślepe” na uciążliwości generowane przez te obiekty. Niby procedura środowiskowa nakazuje sporządzanie raportów środowiskowych i analizę problemów związanych z eksploatacją takich przedsięwzięć jak biogazownie czy kurniki, ale wciąż brakuje konkretnych przepisów, które umożliwiałyby precyzyjną ocenę ich uciążliwości zapachowej i możliwość lokalizacji w konkretnym miejscu. Wszyscy wiedzą, że śmierdzi, ale jak to zmierzyć zgodnie z prawem?

Ministerstwo Środowiska ma świadomość istnienia tego problemu, gdyż prace nad regulacjami dotyczącymi odorów toczą się już wiele lat. Niestety bez efektów w postaci ustawy roboczo nazywanej „odorową”. Aby pomóc administracji lokalnej i mieszkańcom wsi Ministerstwo przygotowało dokument pn. „Kodeks przeciwdziałania uciążliwości zapachowej”, który publikujemy poniżej. Dokument ten nie ma charakteru wiążącego i nie jest źródłem prawa. Zawiera natomiast dobry opis problemów związanych uciążliwościami zapachowymi, opis aktualnego stanu prawnego oraz wskazówki odnośnie postępowania w przypadku poszczególnych rodzajów inwestycji. Jak pisze Ministerstwo we wstępie:

„Kodeks zawiera zbiór praktyk, działań przyjaznych środowisku, których zastosowanie może przyczynić się do ograniczenia uciążliwości zapachowej. Kodeks przeznaczony jest do stosowania przez administrację centralną, administrację samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego i lokalnego oraz przedsiębiorców w celu ograniczenia uciążliwości zapachowej, negatywnego jej wpływu na ludzi i środowisko naturalne oraz podniesienia jakości życia mieszkańców narażonych na uciążliwość zapachową".

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z tym kodeksem i do formułowania własnych pomysłów i postulatów dotyczących zmian w przepisach prawa w tym właśnie obszarze. Nie chodzi o to, by zakazać funkcjonowania tego rodzaju produkcji rolnej, spożywczej czy chemicznej, ale by odbywała się ona z poszanowaniem praw osób zamieszkujących w bliskim sąsiedztwie. W obowiązującym prawie, zwłaszcza w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, brakuje kryteriów lokalizowania takich uciążliwych przedsięwzięć. Co więcej nie ma prawnego przymusu lokalizowania takich inwestycji na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Oznacza to, że lokalizacja inwestycji zależy w większości przypadków od przychylności wójta czy burmistrza i stopnia jego motywacji. Decyzja o warunkach zabudowy jest bowiem prostym narzędziem do lokalizacji takich inwestycji w dowolnym miejscu.

Ministerstwo Środowiska w swoim kodeksie wskazuje regulacje prawne poświęcone emisji odorów, które w jakimś tam stopniu dotykają poruszanej sprawy, ale nie są to regulacje kompleksowe i dedykowane zapobieganiu uciążliwości zapachowej na etapie przygotowania inwestycji czy też w trakcie eksploatacji instalacji. Kwestia przygotowania przepisów „odorowych” jest wciąż otwarta. Dlatego warto wesprzeć Ministerstwo własnymi propozycjami rozwiązań prawnych.

Niniejszym tekstem sygnalizujemy problem, który narasta od dłuższego już czasu i jeśli nie będzie on odpowiednio rozwiązany będzie źródłem wielu konfliktów społecznych na poziomie lokalnym. Już dzisiaj są miejsca w Polsce, np. Mława i okolice, gdzie nie sposób jest otworzyć okna we własnym domu czy mieszkaniu, bo bez względu na porę dnia, nocy czy porę roku zwyczajnie śmierdzi.

Redakcja stopwiatrakom.eu

Źródło: https://www.mos.gov.pl/srodowisko/uciazliwosc-zapachowa/