^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

W zalewie wiatrakowej prop-agitki wiele osób może nabrać przekonania, że jedyna droga do uratowania świata przed „złym” klimatem, który wciąż się zmienia to budowa setek elektrowni wiatrowych w każdej gminie. Główne media zdominowane przez właścicieli spoza Polski nie są i nie będą zainteresowane uczciwą debatą na temat korzyści i strat związanych z technologią produkcji energii elektrycznej z wiatru. Wspierają one bowiem producentów tej technologii i ograniczają pole widzenia odbiorcy wyłącznie do elektrowni wiatrowych, tak jakby to była jedyna znana i możliwa do zastosowania technologia produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Dlatego też warto promować te rozwiązania prawne i technologie, które spełniają kryteria odnawialnych źródeł energii i wspierają rozwój polskiej gospodarki. Zgadzamy się z ministrem środowiska, że:

„Podstawowym odnawialnym źródłem energii w dużych aglomeracjach w Polsce powinna być geotermia, a na terenach wiejskich biomasa.”

http://biznesalert.pl/szyszko-geotermia-i-biomasa-to-sposob-na-czyste-powietrze/

Dlaczego? Dlatego, że są to zasoby szeroko dostępne w Polsce, szczególnie zasoby wód geotermalnych. O polskich zasobach geotermalnych można poczytać tutaj: http://www.pga.org.pl/geotermia-zasoby-polskie.html

Zagospodarowanie wód geotermalnych powinno być priorytetem, właśnie z uwagi na liczne korzyści związane z tym źródłem energii. Sporządziliśmy zestawienie najważniejszych efektów funkcjonowania energetyki wiatrowej a energetyki geotermalnej, tak by każdy mógł się zastanowić nad tym zagadnieniem:

Energetyka wiatrowa Energetyka geotermalna
Tworzenie dominant krajobrazowych trwale wpisujących się w otoczenie do wysokości ok. 150 - 215 m.n.p.t. Niewielki wpływ na tworzenie nowych obiektów, poza budową basenów termalnych. Główne instalacje znajdują się pod ziemią lub mogą znajdować się w niewyróżniającym się budynku
Brak wzrostu miejsc pracy w gminie z farmą wiatrową. Wytwarzanie elementów EW, montaż i serwis odbywa się przy pomocy firm zewnętrznych Widoczny lokalny wzrost miejsc pracy w gminie (obsługa urządzeń, basen, spa, hotel)
Farma wiatrowa nie tworzy żadnych nowych obiektów turystycznych i sama nie jest takim obiektem Geotermia tworzy atrakcyjne obiekty turystyczne w postaci basenów termalnych, hoteli, spa.

Wysoki koszt produkcji energii elektrycznej.

Niezbędna jest pomoc publiczna

Wysoki koszt początkowy inwestycji

Niskie koszty utrzymania

Brak stabilności i pewności dostaw energii elektrycznej (niska sprawność, ok. 20-25%)

Stabilność dostaw energii

Wysoka sprawność w produkcji ciepła (ok. 99%).

Brak wpływu na lokalną emisję CO2 Eliminacja indywidualnego opalania w gospodarstwach domowych
Zanieczyszczanie otoczenia uciążliwym hałasem Brak zanieczyszczeń środowiska
Bardzo wysoka konfliktowość społeczna. Brak konfliktów społecznych
Brak społecznej akceptacji dla tego rodzaju energetyki Wysoka akceptowalność społeczna

Jeśli ktoś ma jeszcze wątpliwości czy postawienie farmy elektrowni wiatrowych daje większe korzyści środowiskowe i ekonomiczne od budowy geotermii niech wybierze się na Podhale i odwiedzi gminę Bukowina Tatrzańska, gdzie dwa baseny termalne w Białce i w Bukowinie wygenerowały w jednej gminie kilkaset miejsc pracy, stały ogólnopolskimi atrakcjami turystycznymi i funkcjonują bez żadnych dotacji ze strony państwa. Także funkcjonująca już ponad 20 lat w Zakopanem i okolicy (Poronin, Biały Dunajec i Bańska Niżna) Geotermia Podhalańska zaopatruje w ciepło coraz większą liczbę odbiorców i znacząco wpłynęła na poprawę jakości powietrza na Podhalu. A przecież to nie jedyne miejsca w Polsce, gdzie z sukcesem zrealizowano projekty geotermalne.

Tymczasem festiwal promocji wiatraków trwa….

Redakcja