^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

Każda rzeczowa dyskusja wymaga opierania się na faktach, również ta o energetyce odnawialnej. Stąd też nasz zamiar przybliżenia szerszej publiczności statystycznych danych o tym sektorze gospodarki, opracowanych przez Główny Urząd Statystyczny.

Materiały opublikowane przez GUS są bardzo obszerne i pokazują energetykę przekrojowo. Warto się z tym materiałem zapoznać samodzielnie, chociażby dla uzupełnienia własnej wiedzy w tym zakresie. Ostatnia publikacja poświęcona całościowo polskiej energetyce pochodzi z 11 czerwca 2015 r. i jest dobrym punktem wyjścia dla każdej dyskusji o tym, w jakim kierunku powinna zmierzać polska energetyka.

Szczególnie gorąco polecamy lekturę fragmentu opracowania GUS dotyczącego energetyki odnawialnej, co prawda wg stanu na 2013 r. (danych za 2014 jeszcze nie ma), gdyż zawiera on krajowy bilans zainstalowanych mocy wytwórczych ze źródeł odnawialnych, jak również informacje o ilości energii elektrycznej i ciepła uzyskiwanych z tych źródeł. Dane w powyższym zakresie zostały ujęte na tle wyników UE i wybranych krajów. W publikacji przedstawiono również informację o udziale energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto tj. wskaźniki monitorujące wykonanie zobowiązań unijnych w zakresie udziału OZE w ogólnym bilansie energii.

Jeden z wykresów jest szczególnie wymowny, jeśli chodzi o energie pozyskiwaną z wiatru. Pokazuje on, że udział energetyki wiatrowej w bilansie pozyskania energii ze źródeł odnawialnych w 2013 r. stanowił zaledwie 6,05%, przy zainstalowanej w wiatrakach mocy nominalnej sięgającej na koniec 2013 r. 3.429 MW. Wg stanu na I kw. 2015 r. zainstalowana moc nominalna w elektrowniach wiatrowych przekroczyła już 4.000 MW. Tymczasem ponad 80% udziału w bilansie pozyskania energii ze źródeł odnawialnych przypada na biopaliwa stałe (m.in. drewno opałowe, odpady z leśnictwa, odpady z przemysłu drzewnego czy papierniczego). Mówiąc wprost, uzyskaliśmy statystyczny dowód na tezę o niskiej efektywności produkcji energii elektrycznej z wiatru na spełnienie przez Polskę wymogów UE w zakresie udziału OZE w ogólnym bilansie energii.

Wykres GUS

Źródło: GUS 2014, Energia ze źródeł odnawialnych w 2013 r. – Materiał na konferencję prasową w dniu 28.11.2014 r.