Skip to main content
Prawda o wiatrakach

StopWiatrakom.eu
OGÓLNOPOLSKI SERWIS PRZECIWNIKÓW ZBYT BLISKIEJ LOKALIZACJI WIATRAKÓW OD DOMÓW.

Prawda o wiatrakach

StopWiatrakom.eu
OGÓLNOPOLSKI SERWIS PRZECIWNIKÓW ZBYT BLISKIEJ LOKALIZACJI WIATRAKÓW OD DOMÓW.

Prawda o wiatrakach

StopWiatrakom.eu
OGÓLNOPOLSKI SERWIS PRZECIWNIKÓW ZBYT BLISKIEJ LOKALIZACJI WIATRAKÓW OD DOMÓW.

Opublikowano: 04 sierpień 2014
Do Sejmu trafił długo oczekiwany rządowy projekt o ustawy odnawialnych źródłach energii, który ma na celu kompleksową regulację sektora zielonej energii. Projekt jest długi (liczy 201 artykułów), skomplikowany, z dużą liczbą aktów wykonawczych więc nie ma co oczekiwać, że zostanie szybko uchwalony. Sam rząd założył, że ustawa zacznie działać w swoim zasadniczym kształcie od 1 stycznia 2016 r....

Opublikowano: 03 sierpień 2014
Radni Miasta Kołobrzeg nie zgodzili się na lokalizację farmy składającej się z 5 elektrowni wiatrowych na terenie sąsiedniej gminy wiejskiej Kołobrzeg, gdyż miasto ma status uzdrowiska i budowa farmy zablokuje rozwój miasta w tym kierunku. Zachodnie Pomorze jest już zastawione elektrowniami wiatrowymi i aż przykro na to patrzeć. Dobrze, że radni umieją stanąć w obronie zdrowia mieszkańców. Wart...

Opublikowano: 03 sierpień 2014
  Polecamy lekturę nowego tekstu Państwa Lebiedowskich - znanych i cenionych krytyków propagandowych sloganów związanych z budową i funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych. http://lebarbar.drl.pl/infrakDepot.pdf Publikacja poświęcona jest omówieniu najnowszych badań naukowych dotyczących szkodliwości hałasu niskoczęstotliwościowego oraz hałasu infradźwiękowego. Warte zapamiętania jest t...

Opublikowano: 30 lipiec 2014
Obserwując ekspansję elektrowni wiatrowych w Polsce można by pomyśleć, że brakuje nam nośników energetycznych w kraju i koniecznie musimy produkować prąd z czego się tylko da i jak najdrożej się da. Tymczasem nasi zachodni sąsiedzi, mimo przestawienie energetyki na OZE rok w rok zwiększają produkcję energii elektrycznej z węgla. Przypadek? Niekoniecznie, gdyż zużycie węgla rośnie też na całym ś...

Opublikowano: 30 lipiec 2014
Były minister środowiska w rządzie PiS - prof. Jan Szyszko udzielił ciekawego wywiadu dla portalu stefczyk.info, w którym postuluje natychmiastowe wstrzymanie budowy farm wiatrowych w Polsce i przeprowadzenie kontroli dotychczasowych zrealizowanych inwestycji. Postulat ten jest warty uwagi, możliwy jest jednak do wykonania tylko na drodze ustawowej, gdyż nie ma innego sposobu na to. Z oczywi...

Opublikowano: 27 lipiec 2014
Najwyższa Izba Kontroli opublikowała w dn. 26.07.2014 r. informację o wynikach kontroli pn. "Lokalizacja i budowa lądowych farm wiatrowych". To ważny dokument pokazujący skalę nieprawidłowości związanych z procesem lokalizacji farm wiatrowych w Polsce. Szkoda, że tak późno. Szkoda, że powstało tyle farm wiatrowych w lokalizacjach zupełnie nieodpowiednich na tego rodzaju budowle, a w planach są...

Opublikowano: 23 lipiec 2014
Na początku tego roku w prestiżowym amerykańskim magazynie będącym publikacją Amerykańskiego Towarzystwa Akustycznego „Acoustics Today” został opublikowany przełomowy artykuł autorstwa prof. Aleca N. Salta i prof. Jeffreya T. Lichtenhana z Wydziału Otolaryngologii Szkoły Medycznej Uniwersytetu Waszyngtona w St. Luis pt. „W jaki sposób hałas generowany przez turbiny wiatrowe wpływa na ludzi?” ...

Opublikowano: 23 lipiec 2014
  32 miliony złotych to kwota przewyższająca budżet małej, wiejskiej gminy, jaką są Brojce. To tu od stycznia i marca 2013 dokonano nielegalnej wycinki ponad 1800 drzew wysokogatunkowych. Kilkaset dębów, klonów, grabów, jesionów, olch i buków. Prace prowadzono na terenie nieczynnego nasypu, po byłbym torowisku kolejki wąskotorowej i wzdłuż niego (w sumie obszar 11 działek). Wycinkę wykony...

Opublikowano: 11 lipiec 2014
… Rodzi się pytanie: Czy wyżej wymienieni Posłowie i Senatorowie (chodzi o grupę przeciwników wiatraków – red.), członkowie i sympatycy Stowarzyszenia (protestującego przeciwko lokalizacji wiatraków w Białej – red.) żyją w tym samym państwie – Rzeczpospolitej Polskiej – w którym żyją Wójt Gminy Biała, pozostali mieszkańcy gminy Biała, a także poszczególni ministrowie rządu? Czy wszystkich oby...

Opublikowano: 11 lipiec 2014
Rolnicy pytają – to wiatraki będą wszędzie, a my nigdzie? - pisze poseł Janusz Wojciechowski w kontekście zmiany ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. To nieco sarkastyczne sformułowanie, ale nie da się ukryć, że nowe przepisy, o ile zostaną podpisane przez prezydenta Komorowskiego, znacznie ułatwią życie inwestorom wiatrowym. Na posiedzeniu Sejmu w dniu 10 czerwca 2014 r. posłowie u...

Opublikowano: 11 lipiec 2014
Portal niezależna.pl pisze, że wczorajsza wizyta Centralnego Biura Antykorupcyjnego u szefa klubu parlamentarnego PSL, Jana Burego, miała związek z farmami wiatrowymi. Więcej pod linkiem: http://niezalezna.pl/57203-ludowcy-chcieli-stolkow-w-sluzbach-za-poparcie-przy-glosowaniu-ws-wotum-nieufnosci

Opublikowano: 09 lipiec 2014
W Sejmie odbyło się spotkanie posła Andrzeja Czerwińskiego z Igą Kuczmańską i Hanną Szumińską. Obie panie, choć umocowane w ogólnopolskich strukturach, reprezentowały jednak wyłącznie swoje lokalne stowarzyszenia, związane z antywiatracznymi protestami na Mazurach i w Wielkopolsce. Celem spotkania była chęć poznania stanowiska komisji energetyki wobec sposobu rozwiązania problemu bezpiecznego...

Opublikowano: 29 czerwiec 2014
Zamieszczamy skargę OSPE na bezczynność Policji wobec łamania prawa w Lekitach, gm. Jeziorany (warmińsko-mazurskie) Ogólnopolskie Stowarzyszenie "Pozytywna Energia" Zbigniew Sienkiewicz - wiceprezes Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie Komenda Wojewódzka Policji ul. Partyzantów 6/8, 10-950 Olsztyn Skarga na łamanie prawa i bezczynność Policji. Niniejszym składam informację o skandaliczn...

Opublikowano: 16 czerwiec 2014
  Wójt Gminy Duszniki, Adam Woropaj, wiele razy mówił mieszkańcom, że korzyścią z budowy wiatraków będą milionowe podatki. Tymczasem wiatrakowcom wójt PODPISAŁ, że załatwi z radnymi zwolnienie od podatków na co najmniej 5 lat. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wójt nie mógł podjąć zobowiązania w imieniu Rady Gminy i przekroczył uprawnienia. Treść umowy pomiędzy firmą wiatrową a gminą Du...

Opublikowano: 13 czerwiec 2014
http://www.portalsamorzadowy.pl/zachodniopomorskie/ochrona-srodowiska/kolejne-megawaty-z-wiatru-dla-zachodniopomorskiego,60361.html Nasz komentarz: Z dużym zaniepokojeniem obserwujemy intensywną działalność inwestorów zamierzających przyspieszyć budowę farm wiatrowych w Polsce. Budowa elektrowni wiatrowych przedstawiana jest jako cudowne panaceum na bolączki polskiej energetyki i rozwój gospo...

Opublikowano: 09 czerwiec 2014
Otrzymaliśmy apel mieszkańców wsi Jaworzno i Julianpol o pomoc w ich proteście przeciwko elektrowni wiatrakowej w Rudnikach. Zamieszczamy wiosek do Wójta i Rady Gminy z żądaniem zawieszenia wszystkich postępowań z tym związanych. Do wniosku załączone były skany podpisów 137 osób.   {pdf=http://stopwiatrakom.eu/images/pdf/Wniosek-do-Wojta-Gminy-Rudniki-zaprzestanie-procedur.pdf|100%|400}

Opublikowano: 09 czerwiec 2014
W zakładce Biblioteka udostępniamy przygotowany przez prawnika wyczerpujący wniosek o udostępnienie danych z zakresu dokumentacji do Studium / miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – zob. plik Informacja Wiatraki_STUDIUM_MPZP-09-06-2014

Opublikowano: 09 czerwiec 2014
Poniżej Wystąpienie pokontrolne NIK, z którego wynika, że zarzuty mieszkańców zgłaszane w związku z planami budowy 6 turbin 300 metrów od domów były w pełni uzasadnione. W przeciwieństwie do NIK Rada Gminy uznała głosy mieszkańców za całkowicie bezzasadne. Raport NIK nie zrobił jednak żadnego wrażenia na wójcie, który ma państwowy organ kontrolny w nosie i kontynuuje proces inwestycyjny, jak g...

Opublikowano: 08 czerwiec 2014
Pewnie już wszyscy wiecie, że przedwczoraj 5 czerwca działy się w Sejmie bardzo ważne dla nas rzeczy, a mianowicie wznowiła prace podkomisja sejmowa zajmująca się projektem ustawy, która miała regulować zasady usytuowania elektrowni wiatrowych względem naszych domów i ustalała min. odległość 3km od zabudowań mieszkalnych gdzie miano zakazać budowania tych przemysłowych instalacji. Nie muszę c...

Opublikowano: 06 czerwiec 2014
Rozpoczętą 5 maja popołudniu głodówkę w Sejmie zakończyło w nocy siłowe usunięcie protestujących z Sejmu przez Straż Marszałkowską i policję. Najprawdopodobniej osobom tym postawiono zarzuty z art. 193 kk, tj. bezprawne wtargnięcie na teren właściciela bez jego zgody. Nie można zaakceptować sytuacji, w której wobec osób protestujących w pokojowy sposób, użyto siły. Akcja protestacyjna, której ...