^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

"Prawdziwa cnota, krytyk się nie boi"

biskup, książę warmiński Ignacy Krasicki

Zapytaj prawnika

 

portal analizyPrzemówienie wprowadzające wygłoszone na konferencji: „Strona społeczna wobec inwestycji negatywnie oddziałujących na środowisk” w dniu 22 kwietnia 2017 r. w Warszawie.

W dniu 20 maja 2016 r. Sejm uchwalił długo oczekiwaną przez stronę społeczną ustawę o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Ustawa weszła w życie w dniu 16 lipca 2016 r. i działa. Od tego czasu wiatraki nie powstają i oby już nigdy więcej nie powstawały.

Ustawa ta istnieje ona w świadomości społecznej, jako...

Czytaj więcej: Partycypacja społeczna w sprawowaniu władzy jest warunkiem stabilności i efektywności każdego...

portal analizyWalka o polską energetykę wkracza w decydującą fazę. Trwa bowiem dyskusja nad pakietem zmian w sektorze energii, przygotowanym przez Komisję Europejską, pn. „Czysta energia dla Europejczyków”. Od wyniku tej dyskusji i negocjacji zależą dalsze losy nie tylko naszej gospodarki, ale i państwowości. Kontrola nad surowcami energetycznymi i zapewnienie ciągłości dostaw energii to zadania strategiczne o wymiarze politycznym, daleko wykraczającym poza biznesowy wymiar funkcjonowania energetyki. Kto...

Czytaj więcej: Zakres uprawnień Komisji Europejskiej w dziedzinie energii – analiza krytyczna

portal analizyZ okazji 60 rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich ustanawiających Wspólnoty Europejskie, w Rzymie odbyło się uroczyste spotkanie przywódców krajów członkowskich Unii Europejskiej (bez Wielkiej Brytanii) i podpisano tzw. „Deklarację rzymską”. Jest to polityczny manifest jedności przywódców Unii Europejskiej w obliczu, jak to nazwano, „bezprecedensowych wyzwań”.

Po podpisaniu „Deklaracji rzymskiej” premier Szydło w oficjalnym wystąpieniu podkreślała, że: „Dzisiejsza deklaracja jest pierwszym...

Czytaj więcej: „Deklaracja rzymska”, czyli pod czym podpisała się premier Beata Szydło, a czego na pierwszy rzut...

portal analizy

W dniu 6 marca br., w Brukseli, Rada Unii Europejskiej w składzie ministrów spraw zagranicznych (Rada do Spraw Zagranicznych) przyjęła konkluzje w sprawie unijnej dyplomacji klimatycznej i energetyczne jako jednego ze sposobów realizacji globalnej strategii UE. Chodzi o zwiększenie synergii i związków między stosownymi elementami unijnej dyplomacji klimatycznej i energetycznej oraz o ustanowienie priorytetów na 2017 r.

Jak podaje oficjalny...

Czytaj więcej: Zielony komunizm atakuje, czyli o konkluzjach Rady do Spraw Zagranicznych w sprawie unijnej...

Szaleństwo polityki klimatycznej UE

Trudno jest pisać o unijnej polityce klimatycznej bez emocji. Trudno jest w ogóle uwierzyć w to, że w europejskie "elity" prowadzą "wojnę z klimatem" i stało się to ot tak sobie. O przyczynach tego stanu rzeczy pisałem na ten temat już wcześniej, ale ukazał się właśnie raport opracowany przez Krajową Izbę Gospodarczą pt. ?Zestawienie najważniejszych argumentów merytorycznych uzasadniających negatywną ocenę unijnej polityki klimatycznej oraz potrzebę jej...

Czytaj więcej: Szaleństwo polityki klimatycznej UE

Budowa budynków, budowli i obiektów technicznych wiąże się z koniecznością spełnienia szeregu warunków prawnych związanych z realizacją inwestycji oraz z ich bezpieczeństwem dla użytkowników i otoczenia. Im większe i bardziej skomplikowane przedsięwzięcie techniczne, tym bardziej możemy oczekiwać, że zaostrzone będą warunki techniczne i zakres nadzoru. W przypadku budowy elektrowni wiatrowych mamy jednak do czynienia z przypadkiem szczególnym, tzn. z brakiem norm technicznych i brakiem dozoru...

Czytaj więcej: Warunki techniczne budowy i eksploatacji  dla elektrowni wiatrowych.

Komentarz do wydarzeń podczas wizyty posłów na Sejm RP na farmie wiatrowej w Suczkach k. Gołdapi, woj. warmińsko-mazurskie, w dniu 25 kwietnia 2013 r.

Nie potrzeba nadmiaru inteligencji, aby racjonalnie wytłumaczyć wydarzenie w Suczkach podczas wizyty posłów na farmie wiatrowej.

Czytaj więcej: Komentarz do wydarzeń podczas wizyty posłów na Sejm RP na farmie wiatrowej 

Na rynku zielonych certyfikatów (praw majątkowych uzyskiwanych jako bonus za produkcję tzw. zielonej energii) od stycznia 2013 r. mamy do czynienia z zaskakującym zjawiskiem spadku cen. Z uwagi na to, że zielonymi certyfikatami można handlować, gdyż są one traktowane jako instrument finansowy, to obrót nimi odbywa się na Towarowej Giełdzie Energii S.A. na specjalnie wydzielonym rynku energii elektrycznej. Indeks zielonych certyfikatów OZEX A (PMOZE A) od pierwszej sesji w dniu 17 stycznia...

Czytaj więcej: Cena zielonych certyfikatów spada


D'apr?s un dessin de l'ASPP88

Nie będzie żadnej polityki, obecny sposób patrzenia na klimat oraz na kwestie wpływu człowieka na tzw. "globalne ocieplenie klimatu" do 2020 r. zmienią się tak radykalnie, że obecny okres będziemy wspominać jako czas nieracjonalnego zauroczenia fantastycznymi teoriami.

Czytaj więcej: Jaka będzie polityka klimatyczna UE do 2020 r?

Koniec roku przyniósł zaskakującą w sumie informację. Otóż pierwszy raz w tak oficjalny sposób (publicznie) przyznano, że tysiące niemieckich wiatraków może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa polskich sieci energetycznych. Przed samymi Świętami Bożego Narodzenia - 22 grudnia 2012 r. - operatorzy systemu przesyłowego (polski "PSE Operator S.A." i niemiecki "50Hertz") podpisali umowę o budowie wspólnego Wirtualnego Przesuwnika Fazowego wraz z listem intencyjnym o budowie takich przesuwników...

Czytaj więcej: Niemieckie niespodzianki wiatrakowe

Pułapka konsumpcjonizmu

Zachodnia kultura uczy nas, że zarabianie pieniędzy, finansowa niezależność i bogactwo dadzą nam szczęście i spełnienie. Im ktoś jest bogatszy, tym jest szczęśliwszy. Współczesny system finansowy wciąż sprzedaje nam obietnicę lepszego życia, na coraz wyższym poziomie. Lepsze towary, lepsze usługi, lepszy standard życia, lepszy życiowy partner, tylko kup coś.

Czytaj więcej: Pułapka konsumpcjonizmu

Jak to zrobić?

W toku postępowania inwestycyjnego dotyczącego budowy wiatraków inwestor zobowiązany jest do sporządzenia raportu z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i mieszkańcy miejscowości gdzie planowana jest inwestycja często dowiadują się o sprawie dopiero na etapie decyzji o warunkach zabudowy lub pozwolenia na budowę.

Czytaj więcej: Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku

Będzie drożej - zapłacimy wszyscy.

"Wyjąłem dzisiaj ze skrzynki pocztowej list od spółki RWE, którego skan załączam. Jest oczywiście miły i uprzejmy, ale ... no właśnie. Pewnie taki list dostaniecie Państwo Wy wszyscy. Dlaczego? Ponieważ bez względu na to czy popieracie walkę ze zmianami klimatu i nadmiarem CO2 w atmosferze czy uważacie to za bzdurę, to i tak za to płacimy jako podatnicy.

Czytaj więcej: Białe certyfikaty, czy białe szaleństwo?

Osoby, które już mieszkają z wiatrakami i dopiero zorientowały się o pełnej gamie "zalet" obcowania z tym wynalazkiem mogą zażądać od właściwego Starosty Powiatu wykonania dokumentu pod nazwą "przegląd ekologiczny".Jego zadaniem jest wykonanie oceny oddziaływania na środowisko już istniejącej farmy wiatrowej lub nawet pojedynczego wiatraka.

Czytaj więcej: Przegląd ekologiczny dla istniejących wiatraków

To pytanie zadaje sobie dzisiaj wiele osób, które mają wątpliwy zaszczyt mieszkać i żyć w cieniu wiatraków. Odpowiedź na nie wymaga kilku słów komentarza ogólnego nt. tzw. "kryzysu". Piszę tak zwanego, bo jest to moim zdaniem celowe i świadome działanie pewnych grup interesów. Obecna sytuacja w gospodarce polskiej i europejskiej jest narzędziem zmiany, która właśnie dokonuje się na naszych oczach. Proszę zwrócić uwagę, że kryzys nie przyszedł sam bo nas lubi.

Czytaj więcej: Skąd biorą się wiatraki?