Skip to main content
Prawda o wiatrakach

StopWiatrakom.eu
OGÓLNOPOLSKI SERWIS PRZECIWNIKÓW ZBYT BLISKIEJ LOKALIZACJI WIATRAKÓW OD DOMÓW.

Prawda o wiatrakach

StopWiatrakom.eu
OGÓLNOPOLSKI SERWIS PRZECIWNIKÓW ZBYT BLISKIEJ LOKALIZACJI WIATRAKÓW OD DOMÓW.

Prawda o wiatrakach

StopWiatrakom.eu
OGÓLNOPOLSKI SERWIS PRZECIWNIKÓW ZBYT BLISKIEJ LOKALIZACJI WIATRAKÓW OD DOMÓW.

Opublikowano: 08 grudzień 2012

Jak to zrobić?

W toku postępowania inwestycyjnego dotyczącego budowy wiatraków inwestor zobowiązany jest do sporządzenia raportu z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i mieszkańcy miejscowości gdzie planowana jest inwestycja często dowiadują się o sprawie dopiero na etapie decyzji o warunkach zabudowy lub pozwolenia na budowę.

Jest to pokłosie wadliwego stosowania przez organy administracji przepisu art. 49 K.p.a. dot. zawiadamiania stron o decyzjach i innych czynnościach przy pomocy obwieszczeń, a nie listów poleconych. Tym czasem najważniejsze postępowanie odbywa się w sprawie wydania tzw. decyzji środowiskowej, określającej warunki ingerencji w środowisko naturalne przez planowaną inwestycję. Dotarcie do dokumentów inwestora jest stosunkowo proste i z uwagi na jawność całego procesu możemy mieć do nich dostęp. Jeżeli nie jesteśmy stroną lub też nie wiemy o tym, bo organ stosuje zawiadomienia stron poprzez obwieszczenia (we wszystkich postępowaniach gdzie liczba stron jest powyżej 20), to należy samodzielnie sprawdzić dokumentację postępowania i z nią się zapoznać.

Załączam przykładowy wzór wniosku o udostępnienie informacji o środowisku, który można samodzielnie modyfikować.

Marcin Przychodzki