Skip to main content
Prawda o wiatrakach

StopWiatrakom.eu
OGÓLNOPOLSKI SERWIS PRZECIWNIKÓW ZBYT BLISKIEJ LOKALIZACJI WIATRAKÓW OD DOMÓW.

Prawda o wiatrakach

StopWiatrakom.eu
OGÓLNOPOLSKI SERWIS PRZECIWNIKÓW ZBYT BLISKIEJ LOKALIZACJI WIATRAKÓW OD DOMÓW.

Prawda o wiatrakach

StopWiatrakom.eu
OGÓLNOPOLSKI SERWIS PRZECIWNIKÓW ZBYT BLISKIEJ LOKALIZACJI WIATRAKÓW OD DOMÓW.

Opublikowano: 10 styczeń 2019
Publikujemy dzisiaj wystąpienie Pani prof. Barbary Lebiedowskiej poświęcone aktualnemu wciąż problemowi, tj. braku właściwych regulacji prawnych umożliwiających należytą ocenę wpływu farm wiatrowych na otoczenie zarówno na etapie projektowania instalacji, jak i ich eksploatacji. Uważamy, że w sytuacji, kiedy rząd premiera Morawieckiego, który wrócił dokładnie do tych samych praktyk wiatrakowani...

Opublikowano: 29 grudzień 2017
Francuska Rada Stanu wydała w dniu 18 grudnia 2017 r. dekret anulujący wszystkie regionalne plany „zawiatrakowania” Francji, dekret który zawiera jednocześnie potępienie byłej Minister Środowiska Ségolène Royal za ich forsowanie. Decyzja ta, to efekt braku właściwych ocen oddziaływania na środowisko dla farm wiatrowych, które okazały się być niezgodne z prawem europejskim.  Podobnie...

Opublikowano: 30 listopad 2017
W dniu 29 listopada 2017 r. odbyło się spotkanie robocze Sekcji Architektury, Ochrony Środowiska i Wibroakustyki Komitetu Akustyki Polskiej Akademii Nauk na temat zagrożeń hałasem generowanym przez turbiny wiatrowe. Przedstawiłam na nim referat programowy zatytułowany: "Analiza regulacji prawnych dotyczących oddziaływań akustycznych farm wiatrowych". Spotkanie to odbyło się w celu wypraco...

Opublikowano: 06 październik 2017
Trudno jest inaczej nazwać wystąpienie młodego magistra podczas ostatniego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii (PZGiE) w dniu 27 września 2017 r.,  jak tylko tak, jak w tytule powyżej. Żal mi młodego człowieka, będącego u progu kariery naukowej, który dał się zmanipulować i powiedział coś, co będzie się za nim ciągnąć długie lata, narażając go na chichot specjalistów...

Opublikowano: 30 wrzesień 2017
W dniu 27 września 2017 r. w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii, poświęcone perspektywom rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce. Do wygłoszenia prelekcji przewodniczący Zespołu – poseł Ireneusz Zyska zaprosił m.in. prof. Barbarę Lebiedowską, która swoje wystąpienie poświęciła problemowi braku regulacji prawnych w Polsce dotyczących oddziaływań akustyczny...

Opublikowano: 20 wrzesień 2017
Informujemy, że w dniu 27 września 2017 r. w Sejmie odbędzie się posiedzenie Zespołu ds. Górnictwa i Energetyki poświęcone energetyce wiatrowej. Na posiedzeniu tym przemówienie wygłosi Pani prof. Barbara Lebiedowska poświęcone zagadnieniu braku regulacji prawnych dotyczących poziomu hałasu przy wyznaczaniu lokalizacji inwestycji wiatrakowych. Poniżej treść zaproszenia. Szanowni Państwo, uprz...

Opublikowano: 04 wrzesień 2017
  Właścicielka nieruchomości w departamencie Creuse we Francji, p.Martine Faucher, zaproponowała prezydentowi Francji, Emmanuelowi Macron w prezencie swój dom w górach (na zdjęciu). W pobliżu domu planowana jest budowa farmy wiatrowej, której 13 elektrowni znajdzie się w odległości 500 m od jej nieruchomości.  Pani Martine Faucher jest szefem stowarzyszenia protestującego przeciwko...

Opublikowano: 08 sierpień 2017
W dniu 8 sierpnia br. w Ministerstwie Energii odbyła się debata na temat proponowanych przez Ministra Energii zmian w ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz.U. 2016, poz. 961). Spotkanie to, które odbyło się w przyjaznej atmosferze, prowadzone było przez Dyrektora Departamentu Energii Odnawialnej Andrzeja Kazimierskiego. Stronę społeczną zaszczycił nie tylko wiceminister A...

Opublikowano: 06 lipiec 2017
Zaproponowane przez Ministerstwo Energii zmiany w ustawie wiatrakowej mogą spowodować, że powrócimy do sytuacji braku minimalnej odległości pomiędzy wiatrakiem a zabudową mieszkaniową (10 x H). Byłoby znów, jak za czasów PO-PSL. Wiatraki wszędzie, pod domem, w środku wsi, obok „sławojki”, na pastwisku”  czy w lesie. W zaproponowanej zmianie ustawy, w art.5 ust.1 wprowadzono, pewien drobia...

Opublikowano: 26 czerwiec 2017
Pan Poseł Marek Opioła (PIS), zaniepokojony brakiem unormowań prawnych w zakresie ochrony przed hałasem generowanym przez turbiny wiatrowe, złożył zapytanie w formie interpelacji poselskiej do Ministra Środowiska. To bardzo dobrze, że są posłowie, którzy rozumieją, że „ustawa odległościowa” ze swoim zapisem o minimalnej odległości wiatraków od siedzib ludzkich na poziomie 10xH, nie załatwia ws...

Opublikowano: 13 czerwiec 2017
W dniu 22  kwietnia b.r. w Warszawie odbyła się Konferencja zorganizowana przez Fundację Łyński Kamień oraz organizacje społeczne poświęcona inwestycjom uciążliwym dla środowiska. Barbara Lebiedowska omówiła prezentację pt.: „Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych początkiem dalszych zmian w przepisach”. Poniżej przedstawimy materiał z tego wystąpienia.  Co dalej z pr...

Opublikowano: 02 czerwiec 2017
  W październiku 2016r ukazał się raport zatytułowany „Wind Turbine Noise and Human Health:A Four-Decade History of Evidence that Wind Turbines Pose Risks” - autorzy: Jerry L. Punch i Richard R. James) - (Hałas turbiny wiatrowej i zdrowie: historia czterech dekad dowodów na to, że turbina wiatrowa stwarza zagrożenie) https://docs.wind-watch.org/Punch-James-Wind-Turbin...

Opublikowano: 03 maj 2017
  Badania chińskich uczonych wskazują na hamujący wpływ farm wiatrowych na wzrost roślinności. Pola uprawne, znajdujące się w pobliżu funkcjonujących farm wiatrowych, narażone są na ich niekorzystny wpływ, w tym również na lokalny klimat. W konsekwencji prowadzi to nieuchronnie do zmniejszenie wydajności upraw. Obserwacje, prowadzące do powyższych wniosków, przeprowadzone były w rejonie B...

Opublikowano: 26 kwiecień 2017
Mówiąc o wiatrakach zwykle mówi się o ich „zbawiennym” wpływie na ograniczenie emisji CO2. Tymczasem wiatraki odgrywają również znaczną, negatywną rolę w emisji tego gazu do atmosfery. Aby to lepiej zrozumieć, Jean-Luis Butré, autor książki Éolien, une catastrophe silencieuse, wyjaśnia ten problem na przykładzie miksu energetycznego francuskiego, w którym 77% – to energia jądrowa i 1...

Opublikowano: 08 kwiecień 2017
„Rząd PiS dobija farmy wiatrowe”, to tytuł artykułu Ireneusza Sudaka w Gazecie Wyborczej. [1]  Treść artykułu to wyraźna manipulacja informacjami a to w tym przypadku w nadziei, że „głupi Polak wszystko kupi”. A Polak już nie jest taki głupi i wszystkiego co GW serwuje nie kupuje.  „Czuję się oszukany przez własne państwo - mówi Paweł Guziński, drobny inwestor, który zbudował fa...

Opublikowano: 03 kwiecień 2017
Odpowiadając w skrócie na postawione w tytule pytanie należałoby stwierdzić, że wyłącznie po to aby: podnieść cenę energii elektrycznej, „udekorować” kraj tysiącami turbin i tysiącami wież oraz dodatkowymi tysiącami kilometrów linii wysokiego napięcia, a także aby niszczyć mieszkańców wsi. Próżno szukać innych powodów, bo w przypadku Francji trudno jest mówić o konieczności transformacji energ...

Opublikowano: 30 marzec 2017
Każdy, kto podróżuje przez Francję pociągiem lub samochodem zauważa, że w ostatnich latach „wyrosły” tam, niczym grzyby po deszczu, liczne turbiny wiatrowe. Jest ich już ponad 6.500, a ma ich powstać w najbliższych latach 20.000, czyli trzy razy więcej niż obecnie. Tak rozpoczyna się najnowsza książka J.L.Butré p.t. Eolien, une catastrophe silencieuse. Jest to dzieło traktujące o ko...

Opublikowano: 17 marzec 2017
O czarnej serii katastrof wiatrakowych w Niemczech, i nie tylko tam, można przeczytać na stronie: http://fr.friends-against-wind.org/accidents/serie-noire-pour-les-eoliennes Niemcy mają 27 270 wiatraków na lądzie. W roku 2016 wybudowano tam 1624 nowych elektrowni, a 336 starych modeli zdemontowano. Niestety, stosowane w wiatrakach technologie, nie zabezpieczają przed ich katastrofami, które m...

Opublikowano: 09 marzec 2017
W raporcie, opracowanym przez prof. A. Strupczewskiego, zatytułowanym „Analiza i ocena kosztów energii elektrycznej z różnych źródeł energii w Polsce” (Raport NCBJ SJ Nr: B-27/2015), na str.104 można przeczytać podsumowujące trzy zdania, które są odpowiedzią na postawione w tytule pytanie. „Z punktu widzenia kosztu dostarczenia energii elektrycznej na szyny zbiorcze systemu energetycznego naj...

Opublikowano: 28 luty 2017
Żadne zabytkowe budowle, żadne pomniki dziedzictwa narodowego a nawet pomniki światowego dziedzictwa UNESCO, ani żadne historyczne cuda architektury nie są w stanie obronić się przed inwazją i pazernością lobby wiatrakowego. Destrukcyjna działalność lobby wiatrowego jest dzielnie wspierana i „błogosławiona” przez obecną władzę we Francji ( i nie tylko we Francji). Jedyną wartością nadrzędną tak...