Skip to main content
Prawda o wiatrakach

StopWiatrakom.eu
OGÓLNOPOLSKI SERWIS PRZECIWNIKÓW ZBYT BLISKIEJ LOKALIZACJI WIATRAKÓW OD DOMÓW.

Prawda o wiatrakach

StopWiatrakom.eu
OGÓLNOPOLSKI SERWIS PRZECIWNIKÓW ZBYT BLISKIEJ LOKALIZACJI WIATRAKÓW OD DOMÓW.

Prawda o wiatrakach

StopWiatrakom.eu
OGÓLNOPOLSKI SERWIS PRZECIWNIKÓW ZBYT BLISKIEJ LOKALIZACJI WIATRAKÓW OD DOMÓW.

Opublikowano: 03 grudzień 2012

Osoby, które już mieszkają z wiatrakami i dopiero zorientowały się o pełnej gamie "zalet" obcowania z tym wynalazkiem mogą zażądać od właściwego Starosty Powiatu wykonania dokumentu pod nazwą "przegląd ekologiczny".Jego zadaniem jest wykonanie oceny oddziaływania na środowisko już istniejącej farmy wiatrowej lub nawet pojedynczego wiatraka.

Poniżej znajduje się wzór takiego wniosku, który jest sporządzony w programie MS WORD i nadaje się do edycji. Kilka uwag jak wypełnić taki wniosek.

  1. Kto może złożyć wniosek? Najlepiej jeśli wniosek złoży lokalne stowarzyszenie mieszkańców z gminy, gdzie znajdują się wiatraki. Mają oni bowiem lokalny interes prawny do złożenia takiego wniosku. Nie ma przeszkód by złożyło to stowarzyszenie zwykłe lub rejestrowe. Istotne jest to by wskazać w nagłówku, w czyim imieniu składa się wniosek, tak by Starosta wiedział kto jest stroną postępowania administracyjnego.
  2. Dlaczego trzeba załączyć statut/regulamin Stowarzyszenia? Statut Stowarzyszenia rejestrowego lub regulamin dla Stowarzyszenia zwykłego jest niezbędnym dokumentem, którym trzeba się posługiwać w kontaktach z administracją publiczną. Organ musi bowiem dokładnie ustalić kto jest stroną i czy wnioskodawca jest tym za kogo się podaje. Dlatego organizacje społeczne (stowarzyszenia) muszą zawsze załączać swój statut lub regulamin i wypis z rejestru KRS lub informacja o rejestracji w urzędzie.
  3. Jak opisać lokalizację farmy wiatrowej? Prawidłowe przygotowanie wniosku o przegląd ekologiczny wymaga dokładnego wskazania lokalizacji farmy wiatrowej, tak by nie było wątpliwości, gdzie ona się znajduje. Konieczne jest podanie nazwy wsi, nazwy gminy i nazwy powiatu. Od tego bowiem zależy właściwość Starosty powiatowego. Im dokładniej podamy lokalizację tym lepiej. Nawet jeżeli farma jest rozproszona na jakimś obszarze gminy, to lepiej jest wskazać jej lokalizację podając nazwy kilku wsi/miejscowości, w których się one znajdują niż tylko jednej. To ułatwi Staroście identyfikację właściciela farmy. Jeżeli znamy nazwę właściciela farmy wiatrowej, to koniecznie ją podajmy wraz z dokładnym adresem, gdyż Starosta wszczynając postępowanie administracyjne będzie musiał doręczyć pisma takiemu podmiotowi.
  4. Kto to podpisuje? Wniosek powinna podpisać osoba reprezentująca stowarzyszenie zgodnie z danymi wynikającymi z KRS (Prezes lub członkowie zarządu) lub Przewodniczący Stowarzyszenia. Podpis/-y powinien/-nny być czytelny. Najlepiej pod podpisem wpisać imię i nazwisko i funkcję. Wtedy unikamy wątpliwości co do tego, czyj podpis jest pod wnioskiem. Pisma podpisujemy długopisem lub piórem o kolorowym tuszu (niebieski, zielony, fioletowy). Nigdy nie podpisujemy tuszem w kolorze czarnym, gdyż trudno wtedy udowodnić, że nie jest to kserokopia. Pamiętajmy też, że dobry kwit musi mieć i podpis i pieczątkę. Dlatego warto podbić pismo pieczątką stowarzyszenia, oczywiście kolorową!
  5. Co zrobi Starosta? Z przepisów wynika, że Starosta powinien wszcząć postępowanie administracyjne i wyjaśnić czy istnieją przesłanki prawne do tego by zobowiązać właściciela farmy wiatrowej do dokonania oceny wpływu instalacji na środowisko. Starosta może zarówno odmówić dokonania takiego przeglądu, ale też i go nakazać. W obu przypadkach musi wydać decyzję, która podlega zaskarżeniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Warto więc spróbować składać takie wnioski.

Powodzenia! Marcin Przychodzki