Skip to main content
Prawda o wiatrakach

StopWiatrakom.eu
OGÓLNOPOLSKI SERWIS PRZECIWNIKÓW ZBYT BLISKIEJ LOKALIZACJI WIATRAKÓW OD DOMÓW.

Prawda o wiatrakach

StopWiatrakom.eu
OGÓLNOPOLSKI SERWIS PRZECIWNIKÓW ZBYT BLISKIEJ LOKALIZACJI WIATRAKÓW OD DOMÓW.

Prawda o wiatrakach

StopWiatrakom.eu
OGÓLNOPOLSKI SERWIS PRZECIWNIKÓW ZBYT BLISKIEJ LOKALIZACJI WIATRAKÓW OD DOMÓW.

Opublikowano: 24 marzec 2014

Przedstawiamy deklarację mazowieckiej koalicji i listę organizacji, które ją założyły:

Miedzna, 13 marca 2014 r.

DEKLARACJA KOALICJI MAZOWSZE PRZECIW WIATRAKOM

Wobec wzrastającej presji lobby wiatrakowego wspieranego przez rządzącą koalicję PO-PSL oraz lokalne samorządy, a także wobec realnej groźby zabudowania naszego województwa przemysłowymi turbinami wiatrowymi sytuowanymi w odległości kilkuset metrów od naszych domów, zawiązujemy dziś Koalicję Mazowsze Przeciw Wiatrakom.

Naszym celem jest wspólna obrona przed wiatrakowym piekłem, które szykują nam decydenci dający lobby wiatrakowemu przyzwolenie na niszczenie naszego zdrowia, życia i majątku w imię ideologii, której fiasko potwierdzają nawet jej dotychczasowi najzagorzalsi zwolennicy. W lutym tego roku Komisja ekspertów przy Bundestagu zaleciła całkowitą likwidację systemu dopłat do zielonej energii w Niemczech wskazując, że polityka dopłat do energii ze źródeł odnawialnych po trzynastu latach funkcjonowania nie spełniła żadnego z założonych celów, tj. nie przyczyniła się ani do redukcji emisji gazów cieplarnianych ani do rozwoju innowacyjnej gospodarki.

W imię czego mamy się zatem godzić na życie w ciągłym hałasie i w cieniu wiatraków, których negatywny wpływ na zdrowie został potwierdzony wieloma niezależnymi badaniami? Czy mamy zaakceptować fakt, że nasze prawa jako obywateli tego kraju są naruszane przez spragnionych łatwego zysku wiatrakowców? Czy mamy uznać za normę patologiczną sytuację, w której jesteśmy traktowani przez władze naszego kraju jak obywatele drugiej kategorii?

Oświadczamy, że nie zgadzamy się na dalsze traktowania nas w sposób przedmiotowy i składanie naszego zdrowia i życia na ołtarzu chybionej polityki pseudo-ekologicznej forsującej budowę przemysłowych turbin wiatrowych w sąsiedztwie naszych domów. Dlatego żądamy natychmiastowego wprowadzenia ustawowej minimalnej 3-kilometrowej odległości przemysłowych turbin wiatrowych od siedzib ludzkich!

Jednocześnie oświadczamy, że będziemy podejmować wszelkie działania mające na celu powstrzymanie budowy wiatraków przy naszych domach, z blokadą dróg włącznie.

Do wiadomości:

Prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego

Premiera RP, Donalda Tuska

LISTA ORGANIZACJI ZAWIĄZUJĄCYCH KOALICJĘ

Stowarzyszenie Przyjaciół Serpelic - Serpelice

Stowarzyszenie krajowe "Nic o nas bez nas" - Jan Boczkowski

Stowarzyszenie "Ekologia i rozwój Jartypor" - Gmina Liw

Stowarzyszenie "Nasz Dom" - gmina Wierzbno

Stowarzyszenie Stop Wiatrakom w Gminie Korytnica

Stowarzyszenie "Lepsze jutro" - Gmina Iłża Sobolew

Stowarzyszenie na rzecz Burkat - Burkaty

Stowarzyszenie „Ekologia i Życie" - Dziegietnia

Stowarzyszenie Interesu Społecznego "Kampinos"

Stowarzyszenie "Nasza Ziemia" - Gmina Szydłowo

Stowarzyszenie "Kultura Ziemi Liwskiej" - Liw

Stowarzyszenie "Ekologiczny Podlaski Przełom Bugu' - Nowe Hołowczyce

Stowarzyszenie "Przyroda Ziemi Sokołowskiej" - Wojewódki

Stowarzyszenie "Inicjatywa Samorządowa" w Sierpcu

Stowarzyszenie Zwykłe "Spokojna Wieś Trojanów"

Stowarzyszenie "Zdrowa Gmina" Michałowiec - Mogielnica

Stowarzyszenie "Na Rzecz Młynarzy" - Gmina Młynarze

Ogólnopolskie Stowarzyszenie "Pozytywna Energia" Warszawa

Stowarzyszenie "Ekologia i Życie" w Miedznie

Stowarzyszenie "Natura i Życie Mieszkańców wsi Budzyn" - Gmina Kosów Laski

Stowarzyszenie "Skarbiec" w Miedznie

Stowarzyszenie "Nasz Przełom Bugu" - Gmina Sarnaki

Przedstawiciele niezrzeszeni Gminy Bielany

Zobacz  prasowe  sprawozdanie  ze spotkania w Miedznej: