Skip to main content
Prawda o wiatrakach

StopWiatrakom.eu
OGÓLNOPOLSKI SERWIS PRZECIWNIKÓW ZBYT BLISKIEJ LOKALIZACJI WIATRAKÓW OD DOMÓW.

Prawda o wiatrakach

StopWiatrakom.eu
OGÓLNOPOLSKI SERWIS PRZECIWNIKÓW ZBYT BLISKIEJ LOKALIZACJI WIATRAKÓW OD DOMÓW.

Prawda o wiatrakach

StopWiatrakom.eu
OGÓLNOPOLSKI SERWIS PRZECIWNIKÓW ZBYT BLISKIEJ LOKALIZACJI WIATRAKÓW OD DOMÓW.

Opublikowano: 19 marzec 2014

Panie i Panowie Posłowie

W czasie poprzedniego posiedzenia podkomisji do spraw rozpatrzenia projektu ustawy odległościowej (druk nr 758), umożliwiono stronie społecznej przedstawienie argumentów, uzasadniających konieczność wprowadzenia minimalnej odległości przemysłowej turbiny energetycznej od zabudowań. Podnosiliśmy - poza argumentami zdrowotnymi, na które powoływał się wcześniej wnioskodawca - kwestie związane z nieprawidłowościami proceduralnymi, lukami    w prawie, brakiem metodyki pomiarów dostosowanej do hałasu turbin wiatrowych, brakiem normatywów dopuszczalnych poziomów hałasu dostosowanych do turbin wiatrowych (hałas tonalny z dominantą infradźwiękową), tendencyjnymi ekspertyzami, agresywnym działaniem lobby wiatrowego, niejednolitym orzecznictwem sądów. Wskazywaliśmy, że Państwowa Inspekcja Sanitarna nie dokonuje merytorycznej oceny przedstawionej jej dokumentacji, a jedynie sprawdza jej poprawność formalną i kompletność. Ponadto Regionalnym Dyrekcjom Ochrony Środowiska brakuje często instrumentów i metodyki, by dokonać prawidłowej oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na środowisko.

Mamy nadzieję, że owo społeczne wysłuchanie, stanowić będzie wstęp do szybkich a jednocześnie głęboko merytorycznych prac, które nadadzą projektowanej nowelizacji akceptowalny dla zainteresowanych środowisk i sejmowej większości kształt.

Oczekujemy szybkiej ścieżki procedowania i natychmiastowego określenia jasnego stanowiska wszystkich klubów poselskich co do realnych ich zdaniem rozwiązań, przedstawienia uzasadnionych argumentów oraz informacji o koniecznych do ustalenia parametrach, metodyce i zasadach lokalizacji turbin wiatrowych. Zależy nam na wypracowaniu i przyjęciu dobrego rozwiązania, a nie pustych, politycznych gestach. Problem, dotyczyć może ponad dwóch milionów obywateli, dlatego powinien zostać szybko i racjonalnie rozwiązany.

Uważamy również, że konieczne jest wprowadzenie moratorium na budowę farm wiatrowych i instalację turbin o mocy powyżej 200 kW w celu zapobieżenia dalszym wadliwym lokalizacjom, skutkującym dochodzeniu odszkodowań na drodze sądowej zarówno przez poszkodowanych jak i inwestorów.

 

Hanna Szumińska

w imieniu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia "Pozytywna Energia", dyrektorów regionalnych OSPE oraz organizacji współpracujących