Skip to main content
Prawda o wiatrakach

StopWiatrakom.eu
OGÓLNOPOLSKI SERWIS PRZECIWNIKÓW ZBYT BLISKIEJ LOKALIZACJI WIATRAKÓW OD DOMÓW.

Prawda o wiatrakach

StopWiatrakom.eu
OGÓLNOPOLSKI SERWIS PRZECIWNIKÓW ZBYT BLISKIEJ LOKALIZACJI WIATRAKÓW OD DOMÓW.

Prawda o wiatrakach

StopWiatrakom.eu
OGÓLNOPOLSKI SERWIS PRZECIWNIKÓW ZBYT BLISKIEJ LOKALIZACJI WIATRAKÓW OD DOMÓW.

Opublikowano: 05 październik 2014
Dawno nic tak nas nie rozśmieszyło jak wywiad, który ukazał się na stronach portalu samorządowego, a którego udzielił sam Pan Wojciech Cetnarski – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW). Link do wywiadu: http://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/bez-energetyki-wiatrowej-zabraknie-pradu,63363.html Czyżby koniec ery wiatraków był tak bliski, że trzeba już zacząć...

Opublikowano: 02 październik 2014
Zmiana na stanowisku premiera Rządu RP zaowocowała bardzo ważną deklaracją Pani premier Ewy Kopacz, że jej rząd nie zgodzi się na nowe decyzje Unii Europejskiej w sprawie polityki klimatycznej (pakiet 2030), które będą oznaczały dodatkowe koszty dla naszej gospodarki oraz wyższe ceny energii elektrycznej dla konsumentów (mówimy o kwotach rzędu 250 mld zł w perspektywie najbliższych 10 lat). O t...

Opublikowano: 28 wrzesień 2014
W zeszłym tygodniu ukazały się dwie ważne publikacje autorstwa dr Cezarego Mecha (Agencja Ratingu Społecznego), poświęcone polityce energetycznej. Teksty te można przeczytać tutaj: http://www.stefczyk.info/blogi/przez-pryzmat-ekonomii/ronald-regan-go-away-with-this-shit-of-renewables,11773042162 http://www.naszdziennik.pl/mysl/99113,energiewende-grozne-dla-polski.html Cezary Mech wskazuje, ...

Opublikowano: 27 wrzesień 2014
W dn. 25.09.2014 r. ukazał się przygotowany przez Fundację Greenmind raport pt." Dostęp do informacji o środowisku i udział w decyzjach dotyczących środowiska: społeczna kontrola praktyk administracji publicznej" poświęcony stosowaniu w Polsce Konwencji z Aarhus i ustawy o dostępie do informacji o środowisku. Raport ten pokazuje skalę nieprawidłowości w stosowaniu tego prawa i nie da się wszyst...

Opublikowano: 26 wrzesień 2014
  W dniu 26.09.2014 r. powołano sejmową podkomisję, która zająć się ma pracami nad ustawy o odnawialnych źródłach energii. Jej przewodniczącym został poseł Andrzej Czerwiński, zastępcą przewodniczącego jest Piotr Naimski. Cały skład komisji dostępny pod linkiem poniżej: http://www.sejm.gov.pl/SQL2.nsf/skladpkom7?OpenAgent&NES02N Prace nad tym projektem będą się teraz toczyły w wąski...

Opublikowano: 13 wrzesień 2014
Wysłuchanie publiczne w sprawie OZE odbędzie się w dn. 15.09.2014 r. o godz. 10.00 {pdf=http://stopwiatrakom.eu/images/pdf/Sejm_zmiana_miejsca2604.pdf|100%|500}

Opublikowano: 31 sierpień 2014
Publikujemy link do ciekawego wywiadu z Panem Bartłomiejem Kolipińskim - członkiem zarządu Towarzystwa Urbanistów Polskich, który ukazał się na portalu samorządowym. http://www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/krajobraz-jako-dobro-szczegolne-musza-chronic-rzad-i-samorzad-wojewodztwo-i-gmina,62423.html Za sprawą Prezydenta RP toczy się publiczna dyskusja nt. sposobu ochrony krajobrazu w ...

Opublikowano: 31 sierpień 2014
Z dużą satysfakcją należy odnotować fakt, że kolejne organy państwowe zaczęły zauważać problem zbyt bliskiej lokalizacji farm wiatrowych od zabudowań mieszkalnych w Polsce. Rzecznik Praw Obywatelskich - prof. Irena Lipowicz wystosowała w dn. 29.08.2014 r. do Premiera Rządu specjalny list w tej sprawie. Link do tego wystąpienia poniżej: http://www.brpo.gov.pl/pl/content/do-prezesa-rady-minis...

Opublikowano: 31 sierpień 2014
W dniu 29.08.2014 r. w gminie Grodków (woj. opolskie) odbyły się dwie pikiety, zorganizowane przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi polskiej, a które miały na celu pokazanie niezadowolenia mieszkańców Opolszczyzny z powodu planów stawiania wiatraków zbyt blisko zabudowań mieszkalnych. W jednej tylko gminie Grodków inwestor planuje postawić ich aż 120. Protestujący zablokowali drogę numer 4...

Opublikowano: 31 sierpień 2014
Od września br. ruszają prace nad rządowym projektem o odnawialnych źródłach energii (druk sejmowy nr 2604) i w wyniku dużej presji społecznej Przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej ds. energetyki i surowców energetycznych zdecydował o wysłuchaniu publicznym w tej sprawie. Link do uchwały poniżej http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/page/inf_wys_pub Wysłuchanie odbędzie się w Sejmie RP w dniu ...

Opublikowano: 27 sierpień 2014
Wczoraj (26.08.2014 r.),w Pałacu Prezydenckim odbyła się debata o ochronie krajobrazu. Paneliści i goście rozmawiali o tym, jak pogodzić inwestycje w odnawialne źródła energii z ochroną krajobrazu oraz ochroną interesów mieszkańców gmin. Relacje z tego wydarzenia zamieścił portal tvpparlament.pl -  http://www.tvpparlament.pl/aktualnosci/raport-nik-to-dowod-na-oligarchizacje-samorzadow-o-fa...

Opublikowano: 27 sierpień 2014
  W dniu 30 lipca 2014 r. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej odmówił podpisania ustawy z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Druk sejmowy numer 2652 – dostępny pod tym adresem: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?documentId=8C2E5163D40C1131C1257D260047F63E Uchwalona przez Sejm RP, na wniosek grupy posłów PSL, ustawa wprowadziła w dotychcz...

Opublikowano: 27 sierpień 2014
W Komarowie farma wiatraków planowana jest na terenie, na którym w czasie wojny polsko-bolszewickiej odbywała się największa kawaleryjska bitwa XX wieku. Minister Obrony Narodowej ustanowił rocznicę tej bitwy Świętem Kawalerii Polskiej. Jednocześnie tereny mają wyjątkowy charakter krajobrazowy. Mieszkańcy chcą, aby teren został uznany za Pomnik Historii. O wsparcie poprosili MON oraz inne ins...

Opublikowano: 27 sierpień 2014
W związku z brakiem jakiejkolwiek reakcji ze strony urzędów i instytucji, do których kierowaliśmy nasze protesty oraz zgłaszaliśmy nieprawidłowości i sytuacje korupcjogenne , jakie miały miejsce przy planowaniu i wydawaniu zezwoleń na budowę farm wiatrowych w woj. opolskim, Stowarzyszenie dla rozwoju wsi polskiej w porozumieniu z mieszkańcami opolskich gmin protestujących przeciw zbyt bliskie...

Opublikowano: 24 sierpień 2014
  Na uwagę zasługuje wypowiedź wiceministra środowiska i głównego konserwatora przyrody Piotra Otawskiego, która ukazała się w związku Ogólnopolską Konferencją pn.”Chronić Chronione", a która odbyła się w dniu 12 sierpnia 2014 r. w Toruniu pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na temat ochrony polskiego krajobrazu. Link do wypowiedzi: W swoim wystąpieniu Pan Wicemini...

Opublikowano: 15 sierpień 2014
W dniu 12 sierpnia 2014 r. - pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbyła się konferencja "Chronić Chronione" poświęcona ochronie krajobrazu w Polsce. Temat jest ważny dla każdego z nas, jeżdżąc po kraju można gołym okiem przekonać się, że ochrony takiej nie ma w ogóle. Farmy wiatrowe i inne dominujące w krajobrazie elementy stawiane są gdzie się tylko da, bez zastanowie...

Opublikowano: 13 sierpień 2014
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią publikujemy pełne tłumaczenie na język polski tekstu autorstwa prof. Aleca N. Salta i prof. Jeffreya T. Lichtenhana z Wydziału Otolaryngologii Szkoły Medycznej Uniwersytetu Waszyngtona w St. Luis pt. „W jaki sposób hałas generowany przez turbiny wiatrowe wpływa na ludzi?”. Omówienie tej publikacji zostało zamieszczone na portalu stopwiatrakom.eu w dn. 23 lipca...

Opublikowano: 12 sierpień 2014
Zamieszczamy nową publikację autorstwa prof. B.Lebiedowskiej i prof. M.Lebiedowskiego dotyczącą prowadzonej za publiczne pieniądze kampanii promującej energetykę wiatrową "Dobry wiatr dla regionów". Bardzo charakterystyczne jest zdanie zamieszczone we wstępie do tego tekstu "Z racji swoich jednostronnych i nieprawdziwych opinii zaprezentowanych w tym dokumencie przez lobby wiatrowe, nie może ...

Opublikowano: 10 sierpień 2014
W sobotę 9 sierpnia w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia "Pozytywna Energia". Wybrano nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną. Prezesem Stowarzyszenia został Marian Daszyk, a członkami Zarządu Iga Kuczmańska i Dorota Kotwica. Walne Zebranie potwierdziło gotowość prowadzenia dialogu dotyczącego rozwiązania problemu lokalizacji wiatraków ze wszystkimi zainteresowanymi stro...

Opublikowano: 05 sierpień 2014
Sprawa nowej ustawy o odnawialnych źródłach energii ma wiele słabych punktów, dzięki którym jej uchwalenie może nie dojść do skutku. Jednym z nich jest sprawa pomocy publicznej dla całego sektora tzw. "zielonej" energetyki. Kwestia ta jest objęta zmową milczenia, gdyż nawet rzetelne raporty o pomocy publicznej w Polsce - corocznie publikowane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - ni...