^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

portal wiadomosci z rzadu 1Ratyfikacja porozumienia klimatycznego z Paryża przebiegła bardzo szybko i już w dniu 7 października 2016 r. Minister Środowiska prof. Jan Szyszko mógł złożyć dokumenty w siedzibie ONZ w Nowym Jorku. Co więcej, jak wynika z wypowiedzi ministra, dzięki Porozumieniu Paryskiemu możliwe będzie zabezpieczenie interesów polskiej energetyki opartej o surowce naturalne.

Zarówno minister Szyszko, jak i jego zastępca i zarazem pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej Paweł Sałek przekonywali, że:

„Porozumienie paryskie jest szansą dla zrównoważonego rozwoju świata, w tym Polski. W odróżnieniu od Protokołu z Kioto stawia sobie ono za cel zmniejszenie koncentracji CO2 w atmosferze jak najszybciej, jak najtaniej i jak najbardziej efektywnie. Możemy tego dokonać na dwa sposoby – poprzez redukcję emisji dzięki nowym technologiom, ale także poprzez pochłaniania gazów cieplarnianych przez lasy”.

Ważną wiadomością jest to, że na posiedzeniu Rady UE ds. środowiska (zebrania wszystkich ministrów środowiska Unii Europejskiej) doszło do akceptacji wiodącej roli węgla w polskiej gospodarce.

Unia Europejska przyjęła fakt, że polska gospodarka jest oparta na węglu, dlatego do zmniejszenia koncentracji CO2 w atmosferze mamy dążyć zgodnie z Porozumieniem paryskim m.in. poprzez pochłanianie tego gazu przez lasy.

Trudno nie być zadowolonym z takiego obrotu sprawy, gdyż są to znaczące politycznie deklaracje, ale natychmiast pojawia się kilka pytań, które trzeba zadać, biorąc pod uwagę cały kontekst instytucjonalny Unii Europejskiej i sposób podejmowania decyzji przez te gremia.

- czy ustalenia z posiedzenia Rady UE ds. środowiska w sprawie roli węgla w polskiej gospodarce będą miały wpływ na kształt zmian w systemie handlu uprawnieniami do emisji CO2? Toczące się w Parlamencie Europejskim prace zmierzają do bardzo radykalnego obniżenia emisji w całej UE aż o 40% do 2030 r. oraz objęcia kolejnych sektorów gospodarki obowiązkami związanymi z redukcją emisji CO2, w tym kluczowe dla Polski sektory rolnictwa, leśnictwa i budownictwa;

- czy ustalenia z posiedzenia Rady UE ds. środowiska w sprawie roli węgla w polskiej gospodarce znajdą odzwierciedlenie w oficjalnych dokumentach Komisji Europejskiej poświęconych polityce klimatyczno-energetycznej?

- czy ustalenia z posiedzenia Rady UE ds. środowiska w sprawie roli węgla w polskiej gospodarce będą miały wpływ na kształt planowanej unii energetycznej?

Te sprawy są zbyt ważne dla całej gospodarki, by zadowolić się ustnymi zapewnieniami unijnych ministrów. Polityka UE nigdy nie kieruje się sentymentami, tylko służy realizacji konkretnych interesów ekonomicznych i politycznych najsilniejszych graczy na europejskiej scenie. Jakiekolwiek ustępstwa na rzecz polskiej gospodarki powinny zostać ujęte w konkretne regulacje prawne, tak by ani Komisja Europejska, ani Dyrekcja ds. Klimatu nie były w stanie obejść tych ustaleń proponując własne rozwiązania szkodzące polskim interesom.

Redakcja stopwiatrakom.eu

Źródło:

https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/news/porozumienie-paryskie-ratyfikowane-przez-polske/