^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

portal wiadomosci zagraniczneZwracaliśmy już uwagę na szerzącą się po świecie herezję klimatyczną, która nie omija także Kościoła katolickiego. Pontyfikat papieża Franciszka cechuje daleko idąca elastyczność doktrynalna, gdzie trudno odróżnić prawdy wiary od fake news’-ów dawanych do wierzenia przez media głównego nurtu. Stąd nie dziwi nas informacja przekazana przez Stolicę Apostolską, że sześciu biskupów reprezentujących wszystkie kontynenty podpisało wspólne oświadczenie, w którym wzywają do natychmiastowych działań „w celu przezwyciężenia niszczących skutków kryzysu klimatycznego”. [1]

Jak podał oficjalny serwis Stolicy Apostolskiej – vaticannews.va – w dniu 26 października br. biskupi reprezentujący Konferencje Episkopatów Europy, Azji, Ameryki Łacińskiej, Oceanii i Afryki, z myślą o zbliżającej się w grudniu br. Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24), która odbędzie się w Katowicach, podpisali apel do społeczności międzynarodowej, w sprawie zmian klimatu.

896. Vatican cropped.750.422

fot. vaticannews.va

„Wkrótce po opublikowaniu raportu Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) w 2018 r. w sprawie szybkiego opracowania działań ograniczających globalne ocieplenie do 1,5 stopnia, Kościół wzywa polityków, aby pracowali nad wdrożeniem ambitnego Porozumienie paryskiego dla ludzi oraz planety. Apel opiera się na kilku punktach: utrzymanie globalnego ocieplenia poniżej 1,5 °C; transformacja do bardziej zrównoważonego stylu życia; poszanowanie praw rdzennych społeczności; wprowadzenie zmian w finansowaniu inwestycji, zgodnie z globalnymi Porozumieniem klimatycznym; przekształcenie sektora energetycznego, kończąc tym samym erę paliw kopalnych i przechodząc na energię odnawialną; a także transformację rolnictwa, by było ono w stanie zapewnić zdrową i powszechnie dostępną żywność”. [1]

Podczas prezentacji apelu kardynał Gracias (Arcybiskup Bombaju) powiedział, że Kościół katolicki nie może spocząć, dopóki „Porozumienie paryskie nie zostanie wypełnione, przestrzegane i kontynuowane". „Najbardziej dotknięci [zmianami klimatycznymi – red.] są najsłabsi. Nie ulega wątpliwości, że jest to sprawa nagląca, ważna a naszym obowiązkiem jest nadanie tej sprawie odpowiedniej rangi." [2]

W tej sprawie Stolica Apostolska w pełni popiera ONZ-owską krucjatę przeciwko globalnemu ociepleniu. Już w grudniu zeszłego roku Watykan wydał dramatyczną deklarację ostrzegającą przed tragicznymi i apokaliptycznymi zagrożeniami, wzywając świat do „dekarbonizacji systemu energetycznego tak wcześnie, jak to możliwe, a nie później niż w połowie wieku", aby uniknąć nieodwracalnych szkód dla ludzi i ekosystemów. [3]

W swoim oświadczeniu „Nasza planeta, nasze zdrowie, nasza odpowiedzialność" Papieska Akademia Nauk ostrzegała, że ​​„istnieje niecała dekada", na wprowadzenie serii radykalnych działań mających na celu przeciwdziałanie skutkom wywołanych przez człowieka zmian klimatycznych. Wśród propozycji działań wskazanych przez Papieską Akademię nauk wymieniono:

- pilne wdrożenie Agendy 2030 o zrównoważonym rozwoju oraz Porozumienia klimatycznego z Paryża,

- dekarbonizację sektora energetyki, tak szybko, jak to jest możliwe, ale nie później niż do połowy XXI w., poprzez odejście od węgla, ropy naftowej i gazu w kierunku energetyki odnawialnej, słonecznej, geotermalnej oraz innych zeroemisyjnych źródeł energii. [3]

Pamiętajmy, że sam papież Franciszek wypowiada się na temat walki ze zmianami klimatu nader często. Warto przypomnieć sobie jego specjalny list z poparciem dla uczestników szczytu klimatycznego w Bonn w 2017 r., [4] jego wypowiedzi w sprawie „kryzysu ekologicznego” oraz „uchodźców środowiskowych” [5] czy też jego wystąpienie z okazji trzeciej rocznicy opublikowania encykliki „Laudato Si”. [6] Wszędzie widać aktywność papieża w promowaniu doktryny zrównoważonego rozwoju (Agenda 2030), która nie ma nic wspólnego z religią chrześcijańską i wartościami, które ona reprezentuje.

logo stop wiatrakom mini[Nasz komentarz] Zaangażowanie Kościoła katolickiego w globalny ruch polityczny „walki z klimatem” jest niczym innym, jak tylko próbą skompromitowania samego Kościoła i religii jako takiej i włączenia go we współczesny nurt zielonego komunizmu. Pisaliśmy już wcześniej, że: „ideologia ta jest niezwykle groźna i niesie ze sobą jeszcze większe zagrożenie niż czerwony komunizm, gdyż ideologia ta rozrywa w praktyce wszystkie dotychczasowe więzi rodzinne, społeczne, narodowe, kulturowe, gospodarcze czy polityczne. Komunizm umożliwia urzędową grabież wszystkiego, co tylko można ukraść, pozostawiając miliony ludzi bez niczego. Bez środków do życia; bez rodziny; bez miejsca do zamieszkania; bez własności czy bez tożsamości. To wszystko oczywiście pod hasłami demokracji, praworządności, praw człowieka, walki z nierównością płci, walki ze zmianami klimatu, itd.” [7] 

Treść podpisanego apelu, w którym biskupi wzywają do natychmiastowych działań „w celu przezwyciężenia niszczących skutków kryzysu klimatycznego” dowodzi tezy, że nawet purpuraci Kościoła katolickiego mogą zostać czarownikami w kościele globalnego ocieplenia oraz wyznawcami religii klimatycznej. Aż dziw bierze, że nie czują oni wyrzutów sumienia, wstydu, ani tym bardziej zażenowania tym, co mówią i robią, gdyż jako kapłani Kościoła powinni doskonale wiedzieć, jakie zagrożenia niesie wdrażanie fałszywych ideologii. Niedługo dowiemy się zapewne, że biblijny potop był wynikiem globalnego ocieplenia spowodowanego nadmierną emisją dwutlenku węgla przez ludzkość.

Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami (Mt 7,15).

Redakcja stopwiatrakom.eu

Źródło:

[1] https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2018-10/clima-dichiarazione-congiunta-vescovi-governi-passi-coraggiosi.html

[2] https://www.breitbart.com/environment/2018/10/26/catholic-bishops-call-for-urgent-action-against-climate-change/

[3] Z treścią tej deklaracji można zapoznać się tutaj: http://www.pas.va/content/dam/accademia/pdf/declaration_health.pdf Została ona napisana w jęz. hiszpańskim oraz jęz. angielskim.

[4] http://stopwiatrakom.eu/aktualnosci/2382-papie%C5%BC-franciszek-zaanga%C5%BCowa%C5%82-si%C4%99-sprawy-globalnego-ocieplenia-i-wystosowa%C5%82-specjalne-pos%C5%82anie-do-uczestnik%C3%B3w-szczytu-klimatycznego-w-bonn.html

[5] http://stopwiatrakom.eu/w-skrocie/2533-papie%C5%BC-franciszek-po-raz-kolejny-pot%C4%99pi%C5%82-ogarniaj%C4%85cy-%C5%9Bwiat-%E2%80%9Ekryzys-ekologiczny%E2%80%9D,-kt%C3%B3ry-produkuje-%E2%80%9Erosn%C4%85cy-eksodus-imigrant%C3%B3w-klimatycznych-i-uchod%C5%BAc%C3%B3w-%C5%9Brodowiskowych%E2%80%9D.html

[6] http://stopwiatrakom.eu/w-skrocie/2549-papie%C5%BC-franciszek-wzywa-do-radykalnej-walki-z-globalnym-ciepleniem-w-celu-ratowania-planety.html

[7] http://stopwiatrakom.eu/aktualnosci/2507-agnieszka-stelmach-%E2%80%9Ezr%C3%B3wnowa%C5%BCony-rozw%C3%B3j-%E2%80%93-marksistowska-zaraza%E2%80%9D.html