^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

portal klimat i czlowiekWielokrotnie słyszeliśmy, że aż 97% naukowców zgadza się z tezą, że ziemski klimat zmienia się pod wpływem antropogenicznej emisji dwutlenku węgla. O ile prawdziwa i możliwa do naukowej weryfikacji jest teza, że klimat na Ziemi zmienia się nieustająco od milionów lat, o tyle całkowicie fałszywa jest już teza, że ocieplanie się klimatu, jak i jego schładzanie się jest ściśle uzależnione od stężenia dwutlenku węgla w atmosferze. Trudno jest też przyjąć, że ktokolwiek potrafiłby wskazać, kiedy dokładnie i w którym roku siły przyrody straciły kontrolę nad klimatem, a kiedy taką kontrolę uzyskała ludzkość. No i kto taką kontrolę sprawuje w imieniu ludzkości. Nawet Komisja Europejska przyznaje się jedynie do posiadania „ambicji klimatycznych”, a nie do posiadania czegoś w rodzaju „pokrętła” do sterowania ziemskim klimatem. Jeśli nie Komisja, to kto steruje klimatem na Ziemi?

Odpowiedź na powyższe pytanie jest bardzo prosta, gdyż nie ma nikogo, kto sterowałby ziemskim klimatem. Jest to efekt wielu czynników i procesów rozciągniętych w czasie i przestrzeni w relacji – Słońce i jego promieniowanie – promieniowanie kosmiczne (X-ray) oraz Ziemia i jej biosfera. Zrzucanie „winy” za ocieplanie się klimatu, na życiodajny dwutlenek węgla jest wynikiem braku wiedzy i fanatycznej wiary w „religię klimatyczną”, niż wynika to ze zweryfikowanych naukowo faktów. A jakie są fakty? Tutaj z podpowiedzią pojawia się Gregory Wrightstone, - uznany geolog, prowadzący bloga pt. „Niewygodne fakty”, poświęconego zmianom klimatu. [1] Wrightstone opublikował wykres przedstawiający stężenie dwutlenku węgla w ziemskiej atmosferze zrekonstruowane na podstawie lodowego rdzenia C wydobytego na Grenlandii w porównaniu do temperatury zrekonstruowanej z lodowego rdzenia GISP2 za ostatnie 8.000 lat. [2]

1105.1 Wykres nr 1

Źródło: https://notrickszone.com/2019/12/20/8000-years-of-zero-correlation-between-co2-and-temperature-gisp-2-ice-core-shows-opposite-is-true/

Według naukowców zajmujących się globalnym ociepleniem pomiędzy stężeniem dwutlenku węgla w atmosferze (linia niebieska) a temperaturą (linia czerwona) powinna istnieć bliźniacza zależność. Jeśli rzeczywiście dwutlenek węgla wpływałby na globalną temperaturę, to obydwie linie powinny nakładać się na siebie. Jednak dane pokazują, że w ciągu ostatnich 8.000 lat temperatura w rzeczywistości zmieniała się w kierunku dokładnie przeciwnym do stężenia dwutlenku węgla, czyli dokładnie odwrotnie niż mówią zwolennicy globalnego ocieplenia.

Jeśli można wyciągnąć jakikolwiek wniosek z powyższego wykresu, to ten, że istnieje odwrotna korelacja: wraz ze wzrostem CO2 temperatura spada. Kolejny wniosek jest taki, że CO2 w ogóle nie jest głównym czynnikiem wpływającym na zmiany klimatu, tak jak nam to przedstawiają alarmiści. W konsekwencji działania polityczne, które nakierowane są na eliminowanie emisji CO2, są bezcelowe, kosztowne i nieskuteczne.

Naszym zdaniem kluczowe znaczenie dla przebiegu zmian klimatycznych na Ziemi ma aktywność naszego Słońca, którą cechuje cykliczna zmienność. Po tygodniu bez słonecznej energii Ziemia zamieniła by się w zimną, lodową skorupę bez życia oraz ludzkości. Nie bez powodu sukcesywnie piszemy o historycznie niskiej aktywności Słońca, gdyż już połowie grudnia br. osiągnęło ono swoje minimum na przestrzeni ostatnich 100 lat – 276 dni bez żadnych plam. Jedynie w 1913 r. liczba dni bez plam na Słońcu była niższa i wyniosła – 311.

1105.2 international sunspot

Źródło: https://www.spaceweatherlive.com/en/solar-activity/solar-cycle

Jeżeli aktywność Słońca w dalszym ciągu będzie tak niska, to oznaczać może, że nadchodzący 25 cykl słoneczny będzie wyjątkowo krótki i słaby. Taka sytuacja zwiastuje nie tyle globalne ocieplenie, ale wręcz przeciwnie – kolejne długie ok. 60-70 letnie minimum słoneczne na wzór minimum Maundera z XVII w. – skutkujące ochłodzeniem się klimatu. [3]

1105.3 Solar Cycle 25 NASA full

1105.4 Solar Cycle 25 NASA next

Źródło: https://electroverse.net/cosmic-rays-reach-record-highs-as-solar-activity-nears-space-age-low/

Naszym zdaniem ludzkość, straszona obecnie globalnym ociepleniem i „gwałtownymi zmianami klimatu wywołanymi przez nadmierne stężenie dwutlenku węgla” nie jest w ogóle przygotowana na to, by poradzić sobie małą epoką lodową, w której ciepłe mieszkanie, ciepłe ubranie i jedzenie będą deficytowymi towarami.

Redakcja stopwiatrakom.eu

Przypisy:

[1] https://inconvenientfacts.xyz/about-the-author

[2] https://notrickszone.com/2019/12/20/8000-years-of-zero-correlation-between-co2-and-temperature-gisp-2-ice-core-shows-opposite-is-true/

[3] https://electroverse.net/cosmic-rays-reach-record-highs-as-solar-activity-nears-space-age-low/